Hvad kan vi hjælpe med?

Tillæg til udledningstilladelse til HOFOR – tilladelse til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 3 år

Perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå udvides med 3 år

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til HOFOR til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 3 år. Udledningen sker i forbindelse med renoveringen af Thorsbro Kildeplads hævert D. Den oprindelige udledningstilladelse fra 18. september 2017 med tilhørende bilag er fortsat gældende.

Tillægget meddeles i medfør af: 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4 
 

Her kan du se tillæg

Her kan du se den oprindelige udledningstilladelse Tilhørende bilag kan ses nedenfor

Bilag 1 - Kort over placering af boringer

Bilag 2 - Notat om kildeplads renovering

Bilag 3 - Kort over Thorsbro Kildeplads

Bilag 4 - Ansøgning om renovering af Thorsbro Kildeplads

Bilag 5 - Screeningsafgørelse Thorsbro Kildeplads

Bilag 5.A - MyndighedsscreeningsskemaThorsbro Kildeplads

Bilag 6 - Partshøringssvar
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 30. juli 2020