Hvad kan vi hjælpe med?

Tillæg til udledningstilladelse til HOFOR – tilladelse til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 3 år

Perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå udvides med 3 år

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til HOFOR til en udvidelse af perioden for midlertidig udledning til Lille Vejleå med 3 år. Udledningen sker i forbindelse med renoveringen af Thorsbro Kildeplads hævert D. Den oprindelige udledningstilladelse fra 18. september 2017 med tilhørende bilag er fortsat gældende.
Tillægget meddeles i medfør af: 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4 
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber tirsdag den 30. juli 2019. 

Her kan du se tillæg inkl. klagevejledning.

Her kan du se den oprindelige udledningstilladelse Tilhørende bilag kan ses nedenfor

Bilag 1 - Kort over placering af boringer

Bilag 2 - Notat om kildeplads renovering

Bilag 3 - Kort over Thorsbro Kildeplads

Bilag 4 - Ansøgning om renovering af Thorsbro Kildeplads

Bilag 5 - Screeningsafgørelse Thorsbro Kildeplads

Bilag 5.A - MyndighedsscreeningsskemaThorsbro Kildeplads

Bilag 6 - Partshøringssvar
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 13. april 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med 13. april 2020:

  • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
  • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
  • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
  • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
  • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
  • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 2. juli 2019