Hvad kan vi hjælpe med?

Tilskud til privat børnepasning

Privat børnepasning er en ordning hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Tilbuddet omfatter forældre med børn i alderen 26 uger og til barnet fylder 3 år. Pasningsordningen skal være af mindst 3 måneders varighed.

Du kan også anvende tilskuddet til at købe dig ind i en allerede etableret privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80.

Skal min aftale med en privat børnepasser godkendes?

Ja. Kommunen skal godkende din aftale, og der skal foreligge en skriftlig kontrakt, hvilket er en forudsætning for, at du får tilskud.

Hvordan sker godkendelsen af en privat børnepasser?

For at få tilskud, skal ordningen godkendes af Ishøj Kommune. Når vi har modtaget din ansøgning om tilskud, vil du blive kontaktet af dagplejen i Ishøj Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din børnepasser skal være til stede under besøget. Dagplejepædagogen foretager en vurdering af børnepasserens faglige og personlige kvalifikationer samt en sikkerhedsmæssig vurdering af pasningsstedet, da pasningsstedet skal godkendes som arbejdsplads.

Ishøj Kommune indhenter en straffe- og børneattest på din børnepasser.

Hvem kan passe mit barn?

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn og til aflønning af en au-pair.

Børnepasseren skal være mindst 20 år.

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Tilskud til privat børnepasning skal søges digitalt på Borger.dk: Ansøg om tilskud til privat børnepasning.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet størrelse beregnes for hvert budgetår. Det månedlige tilskud udgør i 2020 maksimalt 6.914 kr. pr. barn. Der dækkes dog højst 75 % af de dokumenterede udgifter.

Hvem udbetaler løn til min børnepasser?

Du skal selv betale løn til din børnepasser.

Skal jeg dokumentere udgifterne?

Ja. Du skal hver måned sende dokumentation for din udgift, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

Kan jeg få tilskud til pasning af mine egne børn?

Nej. Der gives ikke tilskud til pasning af egne børn.

Kan jeg få tilskud til aflønning af en au-pair?

Nej. Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au-pair.

Kan jeg få tilskud til deltidspladser?

Nej. Ishøj Kommune giver ikke tilskud til deltidspladser.

Hvad gør jeg, hvis min børnepasser bliver syg?

Hvis din børnepasser bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Hvad gør jeg, når jeg ikke vil benytte ordningen mere?

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

Ishøj Kommune anbefaler, at opsigelsesvarslet mellem den private børnepasser og forældrene gensidigt aftales at være 3 måneder.

Kan jeg stå på venteliste til et andet dagtilbud?

Ja. Dit barn kan fortsat stå på ventelisten til dagtilbud og optjene anciennitet. Vi anbefaler derfor, at du skriver dit barn på ventelisten til dagtilbud, selvom du er i tilskudsordningen. Ligeledes er det muligt at blive skrevet op til pasningsgaranti med 3 måneders varsel. Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning og være indskrevet i et andet dagtilbud samtidigt. Ishøj Kommune anbefaler, at opsigelsesvarslet mellem den private børnepasser og forældrene gensidigt aftales at være 3 måneder.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål om tilskud til privat pasning, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen i Ishøj Kommune. Mail: pladsanvisningen@ishoj.dk Telefon: 43 57 75 50.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 9. juni 2020