Hvad kan vi hjælpe med?

Topkarakter til Ishøjs akutte hjælp til syge borgere

Sygeplejerske (tv) og sosu-hjælper fra hjemmeplejens akutfunktion.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at patientsikkerheden er i top hos Ishøjs akutfunktion, hvor kommunen tilbyder akut hjælp til syge borgere

Siden starten af 2017 har det været pålagt kommunerne at tilbyde akut hjælp til syge borgere, hvor der kan opstå akutte behov for pleje eller behandling. Med akutfunktionen er det muligt for borgere at få hjælp uden at opleve unødig ventetid, og det er muligt at modtage hjælpen i hjemmets trygge rammer. Styrelse for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedstilbud, og på baggrund af en stikprøve besøgte de akutfunktionen i Ishøj i efteråret 2017. Her fandt de ingen forhold af betydning for patientsikkerheden, og hjemmeplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Det betyder, at borgere der benytter akutfunktionen, kan føle sig helt trygge ved den hjælp, der kommer til dem. 

Til dette siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen: 

”Det er en stor prioritet for os at tilbyde vores mest syge borgere den hurtigste og mest kvalificerede hjælp, når der opstår akutte behov. Derfor er der lagt grundigt arbejde i at tilrettelægge vores akutfunktion, så den imødekommer netop dette, og det er også det, tilsynet afspejler. Det er vi meget stolte af.”

Også den tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed, oversygeplejerske Helle Mahler, udtrykte under tilsynet faglig stolthed over den høje faglighed, hun oplevede hos Ishøj Kommune. 

Kommunen kommer til borgeren

Det unikke ved akutfunktionen er, at hjælpen kommer til borgeren, når behovet pludselig opstår, så borgeren kan undgå lange og til tider hårde hospitalsindlæggelser. Samtidig sørger kommunens hjemmepleje også for, at der ikke opstår forværringer i sygdommen. Dette sikrer kommunen gennem en sygeplejefaglig indsats af høj kvalitet tæt på borgernes hverdag, når de har brug for det, fortæller Ishøjs borgmester.

Netop nærhedsprincippet ligger borgmester Ole Bjørstorp meget på sinde:

”Jeg tror såmænd ikke, du bliver mere rask af at være på hospitalet end af at være i eget hjem i velkendte og trygge rammer. Så det er rigtig godt, at dygtige sygeplejersker og sosu-assistenter kan komme hurtigt og hjælpe folk i deres egen bolig. Det understøtter også et værdigt liv og en inddragende relation. Det er noget, vi her i Ishøj sætter meget højt.”

Akutfunktionen er tiltænkt borgere, der efter en udskrivelse fra hospitalet har komplekse pleje- og behandlingsbehov samt borgere med akut opstået eller forværring af allerede kendte sygdomme. Du kan gøre brug af akutfunktionen, hvis du henvises til den af egen læge, hjemmeplejen eller akuttelefonen (1813). 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 8. juni 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med den 8. juni 2020:

  • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
  • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
  • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
  • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
  • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
  • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 22. marts 2018