Hvad kan vi hjælpe med?

Udledning af oppumpet grundvand til Smågårdsrenden

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til det offentlige vandløb Smågårdsrenden i Ishøj Kommune i forbindelse med prøvepumpning

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til Ishøj Forsyning til midlertidig udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med en prøvepumpning fra boring på matr. 8g Ishøj By, Ishøj og til det offentlige vandløb Smågårdsrenden beliggende i Ishøj Kommune. 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
• Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fredag den 9. august 2019. 

Afgørelse inkl. klagevejledning.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 12. juli 2019