Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 5. april 2017 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt på telefon 23395686


Tilstede: Bjarne Børgesen, Ebbe Rosenberg, Sengül Deniz, Erkan Cakmak, Michael Krøll Eriksen, Michael Hansen

 

Tilkaldte embedsmænd: Kenneth Strøm, Gunnar Thulin

 

Fraværende med afbud: Lisbeth Sneistrup Kjelberg, Delia Fazli


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

4. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

 1. Social Media Manager Ida Marie Wonsild orienterer om arbejdet med elektronisk kommunikation.  (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
 2. Afdelingsleder Rasmus Blichfeldt orienterer om det internationale aspekt i Ungdomsskolen.  (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
 3. Daglig leder af MedieOasen Rasmus Jensen orienterer om det daglige arbejde og fortæller om mulighederne vedrørende E – sport. (Eventuelle bilag uddeles på mødet).
 4. Skriftligt oplæg fra De Almene Fag – herunder statistik (udsendes med dagsordenen).
 5. Skriftligt oplæg fra Ishøj Motor Center (udsendes med dagsordenen).
 6. Skriftligt oplæg fra Ungdomskulturhuset (udsendes med dagsordenen).
 7. Skriftligt oplæg fra Medieoasen (udsendes med dagsordenen).
 8. Orientering om klubstrukturen i Ishøj Kommune.
 9. Økonomi. Ungdomsskoleinspektøren orienterer om den aktuelle situation.

 

 

Beslutning

 1. Der etableres en spørgeskemaundersøgelse med henblk på at undersøge om de unge mener, at der er behov for kataloget fremadrettet.
 2. Næste ansøgning vedrørende ungdomsudvekslinger bliver den 26. april 2017. Udvekslingen kommer til at handle om digital innovation og søges afholdt i efterårsferien 2017.
 3. Eventuelle udvidelser indenfor e-sport i ungdomsskolen skal diskuteres i bestyrelsen inden aktiviteterne igangsættes.

 

Tiltrådt

Bilag

5. Ny ungdomsskoleinspektør per 1. juni 2017

Sagsfremstilling

Da den nuværende ungdomsskoleinspektør har ønsket at gå på pension per 1. august 2017 efter ca. 20 års tjeneste, er stillingen opslået til besættelse per 1. juni 2017. Der er udarbejdet en ansættelsesprocedure med følgende tidsplan: Ansøgningsfrist den 9. april. Udvælgelse den 10. april. Indkaldelse den 11. april. Samtaler den 19. april. Ungdomsskolebestyrelsens udtalelse den 20. april. Økonomi og planudvalget den 24. april 2017 (godkendelse) . Der deltager to medarbejdere fra Ungdomsskolen i ansættelsesudvalget.

 

 

Beslutning

Bestyrelsen tager forløbet omkring ansættelsen af ny ungdomsskoleinspektør til efterretning.

 

Tiltrådt

Bilag

6. Ishøj Ungdomsskoles program 2017-18

Sagsfremstilling

Primo april 2017 gennemføres en konference (internat) hvor de unge udvikler ideer. Processen faciliteres af et par medarbejdere fra Ungdomsskolen. Ungdomsskolens ledelse og ungdomsskolebestyrelsen har mulighed for søndag den 2. april kl. 11 at stifte bekendtskab med ideerne. Herefter inviteres på en arbejdsfrokost. Internatet foregår på Comwell Borupgård i Snekkersten. Adressen er Nørrevej 80 3070 Snekkersten.  På aprilmødet i ungdomsskolebestyrelsen præsenteres de unges ideer og ungdomsskolebestyrelsen inddrages i yderlige ideudvikling. Herefter sammenfattes det hele og ungdomsskoleprogrammet vedr. 2017 – 18 forventes vedtaget i ungdomsskolebestyrelsens junimøde.

 

 

 

Beslutning

Bestyrelsen tager proceduren omkring tilblivelsen af ungdomsskolens program til efterretning.

 

Tiltrådt

7. Crosstur til Bulgarien i efterårsferien 2017

Sagsfremstilling

Sidste år gennemførte Ishøj Motor Center en succesfuld tur til Bulgarien i efterårsferien. Turen havde mange formål, bl.a. træning under ideelle forhold, men også læring i forbindelse med at møde en fremmed kultur og få viden om historie og samfundsforhold i et land i det sydøstlige Balkan som er medlem af EU. Endvidere ved man at rejser styrker kammeratskabet og den fælles referenceramme. Det er de unge selv, der har opsøgt ungdomsskoleinspektøren og bragt rejsen i forslag. Der vedhæftes budget og beskrivelse af turen.

 

 

 

 

Beslutning

Bestyrelsen vedtager at godkende forslaget om crosstur til Bulgarien.

 

Tiltrådt

Bilag

Tillægssager

8. Ansættelse af koordinator / klubleder til ungdomsskolens aftenklub, samt fysiske rammer for aftenklubben

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen er blevet orienteret om ansættelsesudvalgets sammensætning og tidsramme vedrørende koordinator / klubleder til klubber i Ishøj kommune.

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen udpeger formand Ebbe Rosenberg som repræsentant i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen er opmærksom på ungdomsskolelovens § 8 stk. 2, der omhandler, at ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Da det fremgår af stillingsopslaget at den kommende koordinator / klubleder sammen med personalet og bestyrelsen, har vide rammer til at udvikle og skabe institutionens fremtid, ser ungdomsskolebestyrrelsen at referencen for den kommende koordinator / klubleder er ungdomsskoleinspektøren.Bestyrelsen ser ydermere frem til en afklaring om klubbens fysiske placering.

Tiltrådt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. december 2019