Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ungdomsskolebestyrelsens møde onsdag 5. april 2017 kl. 17.00

Lokation: Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt på telefon 23395686Sagspunkter der blev behandlet på mødet

8. Ansættelse af koordinator / klubleder til ungdomsskolens aftenklub, samt fysiske rammer for aftenklubben

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen er blevet orienteret om ansættelsesudvalgets sammensætning og tidsramme vedrørende koordinator / klubleder til klubber i Ishøj kommune.

Beslutning

Ungdomsskolebestyrelsen udpeger formand Ebbe Rosenberg som repræsentant i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen er opmærksom på ungdomsskolelovens § 8 stk. 2, der omhandler, at ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Da det fremgår af stillingsopslaget at den kommende koordinator / klubleder sammen med personalet og bestyrelsen, har vide rammer til at udvikle og skabe institutionens fremtid, ser ungdomsskolebestyrrelsen at referencen for den kommende koordinator / klubleder er ungdomsskoleinspektøren.Bestyrelsen ser ydermere frem til en afklaring om klubbens fysiske placering.

Tiltrådt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. december 2019