Hvad kan vi hjælpe med?

Ungegruppen

- Borgere med socialpsykiske udfordringer

Hvem retter tilbuddet sig til?

Ungegruppen retter sig mod udsatte unge mellem 18 år – 30+ med socialpsykiatrisk fokus.

Ungegruppens formål

Formålet med tilbuddet er, at sikre at borgerne bliver så selvstændige som muligt indenfor de politiske organisatoriske og økonomiske rammer.

Personalet støtter den unge ud fra den enkeltes unges indsatsmål. De unge kan bl.a. komme i Ungegruppen og træne deres sociale færdigheder og arbejde på at skabe sociale netværk. Vi arbejder ud fra mindst indgribende foranstaltning, derfor vil hjælp til selvhjælp være i fokus. Yderligere ønsker Ungegruppen at være et frirum, hvor de unge kan komme og søge vejledning og social samvær.

Personale

Ungegruppen varetages af faste vejledere samt en pædagogstuderende.

Åbningstider

Tirsdag fra 13-15, hvor der ydes åben rådgivning.

Torsdag fra 15-18, hvor der er gruppevejledning og åben rådgivning.

Aktiviteter

Ungegruppen har følgende aktiviteter:

Gruppevejledning såsom hjælp til post, støtte til nem-id, borger.dk, kontakt til myndigheder, osv.

Facebook bruges meget – ”ungegruppeIshøj”, hvor aktiviteter, dagens varme mad, osv. beskrives.

Åben rådgivning

To gange om ugen – tirsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag.

Her hjælpes med fx ansøgning af SU, boligansøgning, eller brug for samtale.

Visitation

Man skal visiteres gennem sagsbehandler til §85 efter Serviceloven 

Adresse

Ungegruppen holder til i Søstedet

Ishøj Søvej 1
2635 Ishøj
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 7. september 2018