Hvad kan vi hjælpe med?

Valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger

På valgdagen kan alle vælgere gå til deres lokale valgsted og afgive deres stemme

Selvbetjening

Valg, se tidligere resultater

Læs om valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger

Valgdagen

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort og gå ned til det valgsted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme. Valgstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20, når valget/afstemningen afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9.

I stemmelokalet har kommunalbestyrelsen valgt forskellige personer til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Valgbestyrelse, valgstyrer og valgtilforordnet

I hver opstillingskreds vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

Ved hvert valgsted vil der også være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, som kan udføre diverse opgaver i forbindelse med valget. Disse udvælges også af kommunalbestyrelsen.

Valgkort

For at få udleveret din stemmeseddel på valgstedet skal du aflevere det valgkort, du har fået tilsendt, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato. Har du mistet dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt identifikation - fx sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Det er således ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valgdagen, skal du henvende dig til din kommune.

Hvis der er tale om en fejl, vil kommunen rette fejlen og udskrive et valgkort til dig hurtigst muligt.

Kommunen kan også oplyse dig om, hvor du skal stemme på valgdagen.

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

Folketingsvalg

På stemmesedlen til folketingsvalg skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et parti (partistemme) eller ud for en person (personlig stemme). Du må kun sætte ét kryds, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Du kan selv bestemme, om du vil stemme på et parti eller afgive en personlig stemme på en af de kandidater, der stiller op for partiet, eller på en kandidat, der stiller op uden for partierne.

Folkeafstemninger

På stemmesedlen til folkeafstemninger skal du sætte et kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for ”Ja” (hvis du stemmer for lovforslaget) eller ud for ”Nej” (hvis du stemmer imod lovforslaget).

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, eller finde ud af resultatet af folkeafstemningen, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan to tilforordnede vælgere eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan forlange en personlig hjælper, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen.

Du skal søge din kommune om det senest kl. 12 otte dage før valgdagen - og er det en lørdag, søndag eller helligdag, skal du senest søge om det den sidste hverdag før. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted, når valget er udskrevet.

Ansøgningsskemaet vil blive lagt på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside og på borger.dk, efter valget er udskrevet.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke mener, at afstemningen er foregået korrekt, kan du klage til Folketinget, der skal have klagen senest en uge efter valget. Klagen skal dog sendes til social- og indenrigsministeren.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 13. maj 2019