Hvad kan vi hjælpe med?

Vejene i snevejr

Som boligejer ud til en offentlig vej, skal du selv rydde dit fortov, når det sner

Selvbetjening

Læs om vejene i snevejr

Hvis du er nødt til at køre i ekstremt vintervejr

Hvis det sner meget, og vejene er præget af isslag, bør du som udgangspunkt undgå at køre i bil.

Vær opmærksom på, om politiet eller DMI i de situationer fraråder ‘al unødvendig udkørsel’ eller ligefrem ‘al udkørsel’.

Bliver du alligevel nødt til at køre i ekstremt vintervejr, er det vigtigt, at du:

  • har vinterdæk på din bil
  • medbringer varmt tøj
  • tjekker, at mobilnettet virker og at din mobiltelefon er fuldt opladet.

Som husejer har du pligt til at rydde sne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Få hjælp til at feje for egen dør
Er du pensionist, bor du i eget hus, og kan du af helbredsmæssige årsager ikke rydde sne af fortov og for egen indgang, kan du tilmelde dig Ishøj Kommunes snerydningsordning.
Snerydning bevilges kun til dig, der får hjemmehjælp.
Ydermere skal du være økonomisk særligt vanskeligt stillet, være berettiget til personligt tillæg og have en likvid formue på mindre end 87.700 kr. 
Snerydningsordningen er bindende for hele vintersæsonen, der løber fra 1. november til 15. april.
Ordningen koster kr. 893,00 (2018-takst) for heleperioden.

Sådan tilmelder du dig

Send en e-mail til cvv@ishoj.dk eller ring på telefon 43 57 76 08.
Her kan du også framelde dig ordningen.
Du behøver ikke tilmelde dig snerydningsordningen, hvis du var tilmeldt sidste år.
Du skal være opmærksom på:
  • At du ikke kan tilmelde dig ordningen, hvis der bor eller bliver tilmeldt en rask person på adressen
  • At kommunen ikke kan påtage sig erstatningsansvar i tilfælde af skader på træer, buske, planter og fliser
  • At der ikke ryddes og saltes på lørdage, søndage og helligdage.

Hvis du falder på grund af manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få oplysninger om den aktuelle vej- og trafiksituation ved at ringe til 1888 (normal takst). Via en smartphone kan du besøge mobil.trafikken.dk:

Du kan også finde Vejdirektoratets samlede trafikinformation på et kort

Kontakt

Jysk Vagt

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577676

Senest opdateret 18. april 2018