Hvad kan vi hjælpe med?

Vi gør plads til letbanen ved Ishøj Strandvej

Huset på Vejledalen 19 skal rives ned for at gøre plads til en letbane-station.

Det tomme hus på Vejledalen 19 skal rives ned for at gøre plads til letbanen. Arbejdet begynder i uge 8 og slutter i foråret 2019

Fra uge 8 (18. – 22. februar) går Hovedstadens Letbanes entreprenør i gang med et af de forberedende arbejder til byggeriet af letbanen på Ishøj Strandvej. 

Mellem Vejledalen og Ishøj Strandvej skal et tomt hus rives ned for at gøre plads til den kommende letbane-station ’Ishøj Strand – ARKEN’, som kommer til at ligge ved Strandparkstien overfor vandrehjemmet på den anden side af vejen. 

Udover stationen skal der på grunden også bygges en stationsforplads med cykelparkering, så der bliver adgang til stationen både via Vejledalen og Ishøj Strandvej. 

Hvad kommer der til at ske? 

Først vil huset blive forberedt til nedrivning. Det vil sige, at inventar fjernes og der tages prøver af huset. Samtidig ryddes en mindre del af beplantningen for at gøre plads til nedrivningsarbejdet. Derefter bliver huset revet ned. 

Mens arbejdet med at nedrive huset står på, kan det støje, men arbejdet foregår kun i dagtimerne. 

Vi forventer, at arbejdet er afsluttet i foråret 2019. 

Hvad betyder det for mig som trafikant og nabo til byggeriet? 

Hvis du bor eller færdes i nærheden af arbejdet, vil du i perioder kunne opleve støj fra nedrivningen samt arbejdskørsel med lastbiler via Vejledalen til og fra pladsen. Mens nedrivningen af huset står på, kan der også være mindre, lokale ændringer af de trafikale forhold, så hold øje med skiltningen på stedet. 

Du kan altid holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk

Historien om Vejledalen 19

Vejledalen 19 var en privat grund, indtil den blev eksproprieret i 2017 for at gøre plads til den ene af to letbanestationer i Ishøj inklusiv stationsforplads med cykelparkering ud mod Vejledalen. 

Ekspropriation betyder tvungen afståelse af ejendomsret. Ejendomsretten er ukrænkelig, men hvis et byggeri som fx letbanen er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Grundejeren, der bliver eksproprieret, har ret til fuld erstatning.

Tæt kontakt med berørte borgere

En ekspropriation er en proces, der foregår over længere tid, og i den tid er letbanens landinspektører løbende i kontakt med den eller de berørte borgere. 

I tilfældet Vejledalen 19 valgte ejeren at søge om det, der hedder fremrykket ekspropriation, hvor ejendommen bliver overtaget, før de ordinære ekspropriationer går i gang for hele projektet. Og det lykkedes for ejeren at finde et tilsvarende hus i en kommune tæt på Ishøj.

Du kan læse mere om ekspropriationer i forbindelse med letbane-byggeriet i Ishøj og resten af letbane-kommunerne på Hovedstadens Letbanes hjemmeside www.dinletbane.dk/forstaa-processen/ekspropriation.

Letbanens rute i Ishøj og Vejledalen 19:

Fakta om Hovedstadens Letbane

 • Hovedstadens Letbane bliver 28 km lang, får 29 stationer og kører fra Ishøj i syd, langs Ring 3, til Lyngby og DTU i nord. Den åbner i 2025. 
 • Hovedstadens Letbane får to stop i Ishøj – Et på Ishøj Strandvej ved Strandparkstien, som kommer til at hedde ’Ishøj Strand - ARKEN’ og et på Ishøj Station.
 • Letbanen vil køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.
 • Modsat de gamle sporvogne vi havde i Danmark for mange år senere, er letbanen hurtig, støjsvag, miljøvenlig og med stor komfort for passagerne. Den har indgang i gadehøjde og er derfor nemt tilgængelig for gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne og cykler. På størstedelen af strækningen, dog ikke i kryds, kommer den til at køre i eget spor, afskærmet fra den øvrige trafik – i siden eller midten af vejen. Den kan altså komme frem, også selvom der skulle være kø på vejen.
 • Ifølge busselskabet Movia vil en buslinje ikke kunne håndtere den mængde passagerer, som der er behov for på strækningen, når letbanen er bygget færdig i 2025. Et enkelt af letbanens togsæt får plads til 200-230 passagerer. Det svarer til cirka fire bybusser.

Du kan læse mere om letbanen på ishoj.dk/letbanen eller dinletbane.dk 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk eller tlf. 72 42 45 00. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 13. februar 2019