Hvad kan vi hjælpe med?

Vi tjekker stadig brandhaner

Vi er færdige med at foretage eftersyn af brandhaner i strandområdet og er nu gået i gang med at kontrollere brandhanerne i et nyt område af Ishøj

Frem til den 20. september 2019 foretager vi eftersyn af brandhaner i den del af Ishøj som er afgrænset af Ishøj Strandvej, Ishøj Stationsvej, Store Vejleå og motorvejen mod nord.

Se nedenstående kort for at se det præcise område.

Vi kan desværre ikke sige, præcist hvornår vi er i nærheden af dit hus. Det skyldes, at opgaven blandt andet udføres af Falck, som samtidig med at efterse vores brandhaner, skal være klar til at hjælpe Østsjællands Beredskab i akutte situationer som brand, færdselsuheld mv. 

Der er en lille risiko for, at du kan opleve okkerfarvet vand i dine vandhaner i et kort tidsrum i forbindelse med brandhaneeftersynet. Det kan også ske, at der ligger lidt vand på kørebanen.

Sandsynligheden er dog lille for, at du vil opleve gener.

Sådan gør du, hvis dit vand bliver grumset

Hvis vandet i din vandhane pludselig bliver okkerfarvet, skal du skrue filteret af, som sidder for enden af vandhanen og holde en klud rundt om tuden (dér, hvor filteret normalt sidder), da vandet ellers vil sprøjte ud til siderne, når filteret ikke er der.

Du skal fjerne filteret, fordi der kan være partikler i det okkerfarvede vand, som ellers kan sætte sig i filteret. 

Lad herefter vandet løbe, indtil det er klart igen. Skru herefter filteret tilbage på plads og gentag for alle andre vandhaner. 

Hvis du har planlagt en tøjvask, så få skyllet vandhanerne igennem, inden du sætter en vask over. I uheldige tilfælde kan vasketøjet blive misfarvet – især det hvide. 

Vandet er ikke farligt

Det okkerfarvede vand er hverken giftigt eller farligt. Det kan smage af metal og rust, men vi fraråder dog for en sikkerheds skyld, at du drikker det eller bruger det til madlavning. Det kan i stedet bruges til havevanding. 

Oplever du problemer efter kontrolbesøget, fx en utæt brandhane, kan du kontakte T L VVS på tlf. 40 63 55 76.

Vi beklager eventuelle gener, du måtte opleve i forbindelse med kontroleftersynet.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 23. august 2019