Hvad kan vi hjælpe med?

Visitationsregler

Her kan du se efter hvilke regler kommunen fordeler pladserne

Via digital pladsanvisning har du mange forskellige selvbetjeningsmuligheder.

Læs Ishøj Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og daginstitutioner.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 24. april 2020