Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som understøtter det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan foretages af ledelsen og personalet, hvor forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af processen i relation til arbejdet med den pædagogiske læreplan, så forældrebestyrelsen vil få mulighed for at blive og komme med input og forslag til arbejdet.

Det er lederens ansvar, at forældrebestyrelsen i daginstitutionen eller for den kommunale dagpleje inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan.