Det arbejder vi med lige nu i Bøgely

 - Pædagogisk læreplan for Bøgely

 

Det arbejder vi med lige nu Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes trivsel, og i hvad børnene har behov for at lære og udvikle lige nu og i fremtiden.

Vores planlagte vokseninitierede aktiviteter tager udgangspunkt i aktuelle læringsområder, som vi vurderer, at der er behov for at fokusere særligt målrettet på. Det kan være en gruppe af børn (stor eller lille), som vi oplever har behov for at tilegne sig/øve sig på særlige kompetencer.

Læringsområderne kan tage afsæt i et af læreplanstemaerne, men oftest vil et læringsområde indeholde mere end et tema. På de følgende sider beskriver vi hvilke læringsområder vi aktuelt arbejder med.