Om Bøgely og vores pædagogiske tilgang

 - Pædagogisk læreplan for Bøgely

 

Om Bøgely og vores pædagogiske tilgang.

Den pædagogiske læreplan for Bøgely tager sit afsæt i den nationale pædagogiske læreplan, Ishøj Kommunens Børne- og ungepolitik og ”Kvalitet i dagtilbud i Ishøj Kommune”. 

Vores arbejde med ovenstående udgør også grundlaget for Ishøj Kommunes pædagogiske tilsyn.

Bøgely er et integreret dagtilbud bestående af tre separate huse, der ligger ud til en fælles gårdsplads. Bag husene udfolder vores store legepladser sig.
Bøgely modtager ca. 150 børn og har omkring 38 ansatte.
Bøgely ligger i et område med rig mulighed for, at benytte sig af naturområder, hvilket vi gør god brug af ifm. de mange pædagogiske projekter.
Bøgely modtager familier fra et bredt udvalg af Ishøj Kommunes borgere.

I Bøgely arbejder vi hovedsageligt aldersopdelt, hvorfor husene også er aldersopdelte.
Vi arbejder med dialogværktøjet ”Hjernen og hjertet” som en del af kvalitetssikringen

I Bøgely ønsker vi at være kendt for:
  • Et kompetent og lydhørt ledelsesteam, i konstant udvikling ift. den nyeste forskning på området. Fokus på udvikling af høj pædagogisk kvalitet, gennem målrettede demokratiske processer i medarbejdergruppen. Medindragelse af forældrebestyrelsen.
  • En faglig kompetent medarbejdergruppe, der med stort engagement møder familier med åbenhed, tillid og respekt for forskelligheder. En medarbejdergruppe der, med stor faglig nysgerrighed, ønsker at være i konstant bevægelse og refleksion over, hvordan vi giver det bedste pædagogiske tilbud til børn og familier.
  • At arbejde konstruktivt ud fra de styrkede læreplaner.
    For at skabe de optimale deltagelsesmuligheder for alle børn, har vi for tiden særligt fokus på arbejdet i mindre grupper, organisering af gode læringsmiljøer over hele dagen og en høj grad af selvrefleksion i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder kan sætte sig selv i spil og skabe den nødvendige magi og stemning i læringsmiljøet.

 

 

Børn lærer ved at røre og gøre.