Elverhøj er beliggende i Ishøj Landsby og er en del af landsbylivet, på vores måde. Det at bo i en landsby hvor der både ligger en daginstitution og en skole er unikt og bidrager til, at livet består i landsbyen.

Vores deltagelse i og med lokalsamfundet bygger på tanker om at være en del af et bidragende og deltagende fællesskab. Fx er vores legeplads åben om aftenen og i weekenden, fordi vi ønsker at landsbyens familier kan have glæde af vores dejlige legeplads uden for åbningstiden. Til gengæld så passer familierne på Elverhøj når vi har lukket. Og når der er børnefamilier på legepladsen, så har det også en forebyggende effekt fx fra besøg af personer som ikke passer på Elverhøj og som ikke bruger legepladsen hensigtsmæssigt.

Vores høns har også en rolle i det bidragende og deltagende fællesskab. Vores familier kommer og fodrer hønsene i weekenden, passer på at de har det godt og til gengæld kan de tage de nylagte æg med hjem. Det er med til at skabe bro mellem familierne og daginstitutionen og et vigtigt element i forhold til børnenes oplevelse af sammenhæng.

Vi ønsker at vise børnene, at hvis man passer på vores fælles Elverhøj, vore høns, legetøj og legeplads, bygningerne og hinanden, så får vi alle det hele tilbage igen, samtidig med at vi alle er en del af et fællesskab. Det er mange små handlinger som gerne skulle skabe værdi og dannelse for børnene i deres videre liv.

I mange af Elverhøjs traditioner benytter vi lokalsamfundet. Det er fx en tilbagevendende tradition at skolegruppen- Havfolket - til jul går Lucia på vores lokale plejehjem, Torsbo. Hvert år til fastelavn inviterer Torsbo skolegruppen over, for at lave fastelavnsris og slå katten af tønden. Den glæde de ældre har af at se børnene har bl.a. resulteret i, at Torsbo har bygget en legeplads lige uden for plejehjemmet, simpelthen for at tiltrække børn, så de ældre kan se børn der leger. Et initiativ, der også er til gavn og glæde for børnene.

I Elverhøj har vi taget Ishøj Kommunes initiativ med senior idrætshjælpere til os. Når børnehavegrupperne går til bevægelse i hallen på Ishøj skole, er seniorhjælperne både de varme og de ekstra hænder. Herudover vil vi gerne give  vores seniorhjælpere et blik på det liv, der er i Elverhøj, når vi fx inviterer dem med til Sankt Hans-bål eller med på en tur. Seniorhjælperne er de varme hænder, men samtidig skaber det et link mellem daginstitution og lokalsamfund – børn og ældre - som vi tror har stor betydning begge veje.

Når børnene er i hallen på Ishøj Skole, så vænnes børnene til at komme på skolen. De børn som vi allerede har sendt i skole, kommer og hilser på, når vi er på skolen. Det er med til at bygge bro og skabe sammenhæng, for både børn og voksne. Både de børn, som er starte  i skole og de børn,  som står på spring til sfo- og skolestart.

Kirken i landsbyen ligger meget centralt og den besøger vi også i Elverhøj. For de små vuggestuebørn kommer vi i forbindelse med påske til sansning af kirkerummet. De yngste børnehavebørn kommer til historiefortælling om påsken. Skolegruppen kommer i kirken til jul, hvor de deltager i en rigtig gudstjeneste. Vi samarbejder med kirken om hvordan vi giver børnene et kendskab til kirken som en del af lokalsamfundet og som en del af den danske kultur.

Vi tager som oftest afsæt i lokalområdet, når vi tager på tur. Vi har fx valgt at afbestille vores årskort til zoo, fordi vores lokalområde i sig selv tilbyder mange og differentierede oplevelser, der understøtter det pædagogiske arbejde med børnene.

Eksempelvis når det lokale bibliotek besøges, fordi vi skal låne nye temabøger, der står i forhold til Elverhøjs pædagogiske årstids-arbejde.  Eller når vi tager på ture til en anden legeplads, som kan byde på noget andet end Elverhøjs egen. Herudover bruger vi i udstrakt grad vores Christiania cykler, der giver mulighed for ture til Havhytten eller Skovhytten, Naturcentret eller Bredekærgård.

I Elverhøj er vi samtidig så heldige, at vi ligger ud til et eng-stykke hvor Ishøj kommunes får går. Børnene ved, at det meste af det kød, vi spiser i Elverhøj stammer fra fårene på vores eng eller fra køerne, der går ved skovhytten. På den måde er måltidet med til at skabe sammenhæng mellem lokalområdet og Elverhøj, En forståelse af sammenhæng, der rækker ud og handler om, hvordan vi alle er både afhængige af hinanden og skal passe på det, der opbygges i fællesskabet.

Den gensidighed oplever vi netop, når det også er lokalområdet som inviterer Elverhøj. Eksempler er Elverhøjs deltagelse i første spadestik til det ny vandværk eller produktionsskolen Pilemøllegård, som gerne vil lave et forløb med nogle børn. Arrangementer, der understøtter forståelsen af, at Elverhøj og lokalområdet står i en gensidighed, en forståelse vi gerne vil give børnene både mens de er i Elverhøj og i tiden efter.