Sådan arbejder Børnehuset med kvalitetsparametrene

Ishøj Kommunes kvalitetsparametre er Elverhøjs styrepinde i forhold til høj pædagogisk kvalitet.
Vi inddrager kvalitetsparametrene i alle processer, både de processer, der forløber direkte med børnene og de processer, der står som forudsætning for vores pædagogiske arbejde med børnene.

I Elverhøj ser vi de strukturelle kvalitetsparametre og de processuelle parametre, som søjler, der sammen med vores pædagogiske profil og struktur, er bærende for det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne. Vi er derfor bevidste om, at de enkelte parametre ikke kan stå alene, men altid fungerer i et samspil. Det er en bevidsthed vi tager med os både i de didaktiske overvejelser og vores pædagogiske evalueringer.
Vi er samtidig opmærksomme på, at parametrene kan fylde forskelligt i forskellige sammenhænge, men at det netop er kvalitetsparametrenes force, at de kan indgå med differentieret vægt afhængig af  kontekst og sammenhæng.

Vi har gennem de sidste år løbende arbejdet med at lægge netop det indhold ind i de enkelte parametre, som tegner Elverhøj. Processer, der har løbet over såvel personalemøder som pædagogiske dage samt på pædagog- og refleksionsmøder. Resultatet heraf er, at personalet i Elverhøj både har ejerskab og  dyb indsigt i  kvalitetsparametrenes indhold, hvilket er afgørende i forhold til alle processer i og omkring det pædagogiske arbejde med kvalitet.

Sådan dokumenterer og evaluerer om vi lever op til kvalitetsparametrene

I Elverhøj arbejder vi på at opbygge en meningsfuld evalueringskultur, der kommer hele vejen rundt om de pædagogiske læringsmiljøer og de processer vi er i gang med.

Her har vi med held benyttet os af en hermeneutisk tilgang, idet vi i forhold til vores genbesøg af særlige Elverhøj-metoder (bål, haver, hønsehold etc.) samt dagligt tilbagevendende rutiner (garderobe, måltid, samling etc.) og begivenheder, der har afsæt i Elverhøjs årstidstilgang (fx kulturelle begivenheder som fastelavn, høstfest mv) netop har kunnet lægge de enkelte kvalitetsparametre ned over og evaluere på hvordan og i hvilket omfang vi har parametret med og hvor/hvordan vi skal justere så vi arbejder høj-kvalitativt.

Elverhøjs evalueringer af praksis foregår på baggrund af de mål vi opstiller før de enkelte læringsmiljøer, og hvor disse mål tager afsæt i spørgsmålene:

Hvad skal børnene lære og hvordan ved vi, at det er det de har brug for?

Vi øver os fortsat i at bruge vores indsamlede data på en måde, der giver et validt grundlag for at igangsætte og etablere de læringsmiljøer børnene har brug for og gavn af i forhold til deres udvikling, trivsel og dannelse. Tilbagevendende pædagogiske data-indsamlingsmetoder er bl.a. pædagogiske praksishistorier, iagttagelser, deltagende observationer samt registreringer, der har betydning i en pædagogisk sammenhæng.