Elverhøjs struktur tager afsæt i zonen for nærmeste udvikling. Vi ser på hvornår børnene er udviklingsmæssigt klar til de nye overgange, der ligger i vores struktur.

Når børnene får plads i Elverhøj, starter de op på Troldestuen, der til dagligt har mulighed for at være på to stuer. De to Troldegrupper skal ikke ses som adskilte, men arbejder tæt sammen og på tværs af børn og voksne. Dog har børnene et særligt tilknytningsforhold til én af stuerne (Børnene spiser fast på den samme stue, og de har deres skiftetøjskasse fast på det ene badeværelse.)

I forhold til opstart af nye børn, prøver vi at tilgodese, at nyere børn ”skærmes” når der er nye indkøringsbørn. Dette for at skabe den ro, som netop nye små børn har brug for.

Når vi ser, at Troldebørnene i ca. halvanden til to års alderen, er klar til nye udfordringer – fx viser tegn på at være mere modige, bliver mere selvhjulpne og motorisk aktive - begynder de at gå på besøg i deres næste udviklingszone, Firben- eller Lygtestue.


Når barnet nærmer sig 3 år, står børnehavelivet på spring. I tiden op til børnehavestart besøges den kommende stue – Elver eller Alfestue samt ikke mindst børnehavens legeplads.
Sidste trin på Elverhøjstigen er Havfolket, hvor børnene starter op 1. april.

 
I tiden frem til sfo-start året efter, går Havfolkebørnene jævnligt på besøg på Ishøj Skole, ligesom børnene også får besøg i Elverhøj af deres kommende sfo-pædagog i løbet af året.