Præsentation og indflyvning til Børnehuset Elverhøj

 - Pædagogisk læreplan for Børnehuset Elverhøj

 

 

Børnehuset Elverhøj er en integreret daginstitution normeret til 129 børn fordelt på 80 børnehavebørn og 49 vuggebørn.

Elverhøj ligger midt i Ishøj landsby og vores distrikt dækker både Torslunde landsby og området ned til motorvejen.

Vi har den skønneste beliggenhed, rigt på både natur og dyreliv, lige ud til åbne marker og med en stor dejlig legeplads med mange lærings- og legemiljøer for både børnehave- og vuggebørn.

Elverhøjs pædagogik bygger på målet om, at alle børn når deres fulde potentiale, og en viden om, at vi som voksne er medvirkende til, at de har en positiv og progressiv udvikling lige fra de starter i vuggestue og til de forsætter i sfo og skole.

Dette mål betyder at en vigtig hjørnesøjle i vores pædagogik er arbejdet med børnenes nærmeste udviklingszone, hvilket også sker i et tæt og inddragende samarbejde med forældrene.

En anden vigtig hjørnesøjle i Elverhøjs pædagogiske arbejde er vores science-didaktiske tilgang, som vi har udviklet ud fra vores ønske om, at alle børn fra Elverhøj tager videre ud i livet med nysgerrighed, livs- og læringsappetit. Vores ypperste mål er, at børnene er bevidste om deres kompetencer og at de hver især føler sig både unikke og som en del af fællesskabet. Derfor arbejder vi i Elverhøj med fællesskaberne som omdrejningspunkt. Fællesskaberne kan se meget forskellige ud, men vigtigt er, at fællesskabet giver mulighed for at børnene både er bidragende og deltagende, men også selv har mulighed for at øve sig. Det er netop sådan vi i Elverhøj italesætter fællesskabets betydning, både overfor børn og for voksne.

At føle sig som en del af et fællesskab er vigtigt for børns udvikling. og at lære at passe på et fællesskab og bidrage til dets vedligeholdelse, er en del af børns dannelse (Personalet i Elverhøj).

At gå i daginstitution er en del af børnenes dannelsesproces. Derfor har vi i Elverhøj særlige tanker om, hvad det er børnene får med sig fra Elverhøj og ud i det videre liv, ikke mindst fordi dannelse ofte omtales som al det, der bliver tilbage, når man har glemt hvad man har lært.
Netop denne tanke er en afgørende begrundelse for vores science-tilgang. Vi ønsker at børnene betræder verden med en tilgang, hvor de selv er undrende og nysgerrige og håber, at vi med vores science-fokus bidrager til, at børnene tager del i livet med nysgerrighed, kritisk sans og sund fornuft.

Set i det lys, har vi dannelsesbegrebet med os hele vejen rundt i Elverhøjs pædagogiske arbejde, hvilket i de følgende afsnit vil blive uddybet.

Børn skal være, børn skal lære, børn skal lege, børn skal gøre og børn skal høre til