Elementer i den pædagogiske læreplan

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo

det nationale pædagogiske grundlag

Nogle elementer i form af eksempelvis barnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer såsom eksempelvis forældresamarbejdet og arbejdet med at skabe en god overgang til sfo og skole kan være mere til stede i nogle sammenhænge end i andre