Temaer i den pædagogiske læreplan

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo

Teamer i læreplanen

På de følgende sider beskriver vi  vores arbejde med de seks læreplanstemaer og hvordan vi  tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø  inden for og på tværs af temaerne på en måde så læringsmiljøet understøtter børnenes brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse.