Vores dagtilbud

For personalet i Piletræet er det vigtigt at vores børn er trygge og i trivsel. Vi har særlig fokus på nærvær, omsorg og sproglig udvikling.

 

I Piletræet ved vi, at vi med vores nærvær og omsorg kan skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Når vores børn er trygge ved os og vores omgivelser, frigives der et overskud til at være undersøgende og nysgerrig på vores læringsmiljøer og til deltagelse i pædagogiske aktiviteter.

Vi planlægger vores pædagogiske hverdag ud fra 3 overordnede spørgsmål:

- Hvad rør sig i børnegruppen?

- Hvad har børnene brug for at lære/udvikle lige nu?

- Hvad skal vi lære for at børnene kan lære?

 

Forud for planlægning af vores hverdag dykker vi ned i ISHØJ KOMMUNES STRATEGI FOR DAGTILBUDSOMRÅDET, ISHØJ KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK, samt national og international forskning om god kvalitet i dagtilbud.

Vi arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsloven udgør det lovmæssige grundlag for dagtilbuddenes arbejde.

I dagtilbudsloven er det angivet, at kommunerne skal fastsætte rammer for dagtilbuddene, der bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve lovens krav som de bl.a. står skrevet i den pædagogiske læreplan og det nationale pædagogiske grundlag.

Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet udgør den fælles ramme for alle dagtilbud i Ishøj Kommune.

Med udgangspunkt heri skal hvert enkelt dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan og tilrettelægge en målrettet pædagogisk praksis.

Udover dagtilbudsloven bygger den fælles ramme på Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt national og international forskning om god kvalitet i dagtilbud.

Strategien danner rammen

Den fælles ramme tager afsæt i, at Ishøj Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud.

Det gør vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Dagtilbudsstrategien skal understøtte det grundlæggende arbejde med kvalitet, det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan. Strategien udmøntes bl.a. i fælles kvalitetsparametre for dagtilbuddene i Ishøj Kommune.

Strategien vil sammen med kvalitetsparametrene og institutionens pædagogiske læreplan danne rammen om det pædagogiske tilsyn som Ishøj Kommune, Center for Dagtilbud og Uddannelse fører og vil så vidt muligt indgå i kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år i uligt år.