Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Regnbuens arbejde med de pædagogiske mål tager afsæt i vores kvalitetsparametre for alsidig personlig udvikling.

Alsidig personlig udvikling handler i høj grad om, at børn opbygger og udvikler deres selvfølelse og tør udfolde sig selv. Det er i samspil med omgivelserne, at børn udvikler deres personlighed.

Derfor er det sociale fællesskab af afgørende betydning, fordi børn har brug for at lære at tackle de forskellige situationer og følelser, der opstår i fællesskabet. Børn spejler sig i andre børn og voksne og trives bedst i en omverden, der er anerkendende og medlevende.

Et barn skal opleve sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder, succesoplevelser og med betydning for andre, og det skal det pædagogiske personale skabe rammerne for.

Det betyder, at:
 • vi sikrer, at alle børn har stabile og trygge voksenrelationer som ved, at nuet i barnets liv har egen betydning
 • vi giver barnet fysisk og emotionel omsorg, er sensitive over for barnets udtryk og behov, er interesseret i at lære det at kende som person og støtter det i at følge dets interesser
 • vi skaber trygge og udfordrende hverdagsrammer, der giver børnene mulighed for at udforske sig selv, deres medmennesker og deres omverden
 • vi responderer med interesse, anerkendelse og tilpasser udfordringer, der giver børnene oplevelsen af at have betydning og høre til. Herigennem får børnene mulighed for at udforske deres egne følelser og grænser samt øve sig i at sige til og fra og på samme tid opnå større selvforståelse
 • vi sikrer et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem, der er præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed
 • vi engagerer os i og møder barnet som den person det er, og vi anerkender barnets ret til blot at være, og at barnet har en værdi i sig selv – som det er
 • vi etablerer læringsmiljøer, der gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter bidrager til, at børnene gør sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler børnenes dannelse og livsduelig
 • vi støtter barnet i at stole på sig selv, turde prøve nye ting, have tålmodighed til at øve sig og evne til at håndtere modgang og udfordringer
 • vi støtter barnet i at udtrykke hvad de vil, i at kunne prioritere og træffe valg
 • vi hjælper børnene med at genkende egne følelser og øve sig i at regulere og håndtere dem.