Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Regnbuens arbejde med de pædagogiske mål tager afsæt i vores kvalitetsparametre for kommunikation og sprog.

Et komplekst og nuanceret sprog er afgørende for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn mulighed for at ytre sig om tanker, følelser, behov og viden om verden. Sprog er adgang til at begrebsliggøre og forstå sig selv, og det er et væsentligt grundlag for, at barnet gradvist kan udvikle refleksionsevne samt kognitive og analytiske kompetencer. Derfor er det vigtigt, at dagtilbuddene i Ishøj Kommune leverer pædagogisk arbejde med kommunikation og sprog af høj kvalitet.

Det betyder, at:
 • vi har fokus på kommunikation og sprog i dets mangfoldige udtryksformer: Kropssprog, talesprog, skriftsprog, symbolsprog, rim og remser, billedsprog, fagudtryk og begreber, læsning og IT og medier
 • i er fagligt bevidste om teorien bag den interaktionistiske tilgang til arbejdet med sprog, sprogforståelse og tidlig literacy 
 • vi har viden om, og anvender, understøttende sprogstrategier 
 • vi har viden om børns sproglige udvikling og arbejder ud fra Zonen for Nærmeste Udvikling
 • vi er sproglige rollemodeller hele tiden, hele dagen og i alle aktiviteter
 • vi er fagligt bevidste om, hvornår vi anvender udvekslingstonen i samtale og dialog med børnene, og hvornår vi anvender undervisningstonen
 • vi udviser indlevelse, nysgerrighed og lyst til kommunikation og samtale med fokus på det, børnene er optaget af
 • vi skaber gode, tydelige og fysiske sprogmiljøer
 • vi inddrager forældrene i arbejdet med deres barns sproglige udvikling
 • vi er tydelige og konkrete i vores forventninger til forældrene om deres rolle og opgave i arbejdet med deres barns sproglige udvikling
 • vi holder os fagligt opdateret om den nyeste forskning om børns sproglige udvikling, herunder viden om flersprogethed
 • vi er opmærksomme på, at kropssprog fylder 80 % og talesprog fylder 20 % i vores kommunikation med børn.