Krop, sanser og bevægelse

Pædagogiske mål

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops-og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Regnbuens arbejde med de pædagogiske mål tager afsæt i vores kvalitetsparametre for krop, sanser og bevægelse.

Børn mærker, erfarer og forholder sig til verden gennem kroppen. Både ro og bevægelse er grundlæggende for et barns fysiske og psykiske trivsel. Børn begriber og forstår verden gennem kroppen og sanserne.

Krop, sanser og bevægelse er børns direkte adgang til at få konkrete erfaringer og viden om følelsesmæssige og sociale processer. Herigennem tilegner de sig erfaring om kommunikation og relationsdannelse. Pædagogiske læringsmiljøer der understøtter bevægelse er med til at udvikle børns motorik, psykosociale sundhed, kognition og sociale kompetencer.

For at kroppen kan fungere optimalt, er sund mad og gode madvaner grundlæggende. Forskning viser, at arbejde med en måltidspædagogisk tilgang i daginstitutionen er med til at danne grundlæggende gode og sunde madvaner hos børnene. Samtidig er måltidet et sansemæssigt læringsrum, hvor børn kan danne deres egen smag.

Det betyder, at:
 • vi arbejder bevidst med at børns motoriske udvikling sker i forskellige tempi
 • vi etablerer pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og stimulerer de tre motoriske grundsanser: Den taktile sans, den vestibulære sans og muskel-led sansen
 • vi støtter og motiverer børnene til at være modige, udfordre, eksperimentere og sanse
 • vi bevæger os og leger sammen med børnene
 • vi sikrer, at børnene møder bevægelse med forskellige lege, strukturer, regler og indhold, som giver forskellige kropserfaringer
 • vi er opmærksomme på, at børn har brug for vejledning til at bruge og passe på kroppen
 • vi skaber bevægelsesfællesskaber, der udvikler barnets mestring af kropslige og sanselige indtryk og udtryk og styrker deres evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik og kropslige udtryk
 • vi skaber plads til børnenes kropslige ”væren” og ”gøren”
 • vi sikrer, at børnene præsenteres for og får kendskab til sund og ernæringsrigtig mad og er bevidste om måltidet som pædagogisk læringsmiljø
 • vi skaber rammerne for, at børnene oplever madmod og madglæde
 • vi etablerer rutiner og arbejdsgange, hvor måltidet indgår som både et voksen- og barneinitieret læringsmiljø.