Natur, udeliv og science

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Regnbuens arbejde med de pædagogiske mål tager afsæt i vores kvalitetsparametre for natur, udeliv og science.

Læreplanstemaet handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med matematisk opmærksomhed og naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Fra forskning ved vi, at matematisk og naturvidenskabelig forståelse i 0-6 års alderen har betydning for børns muligheder for at udfolde deres potentialer i hele livet. Børn fødes med en særlig fornemmelse for matematik. Uden at kunne tælle, tegne eller gå, kan barnet fornem­me forskellen på få og mange, på stor og lille, og på hurtig og langsom og fornemme rummet og sin egen væren i det.

Barnets matematiske forståelse som 4-årig er afgørende for, hvordan barnet klarer sig som 12-årig. Vi har en særlig rolle i forhold til at iscenesætte, facilitere og orkestrere børns aktiviteter, så de kan udvikle matematisk og naturvidenskabelig opmærksomhed.

Det betyder, at:
  • vi tilbyder et læringsmiljø ude og inde, hvor børn sammen med det pædagogiske personale opstiller hypoteser, er undersøgende, udfordrende, undrende, eksperimenterende, nysgerrige og modige
  • vi griber de naturvidenskabelige og matematiske ”gyldne øjeblikke” i dagtilbuddets hverdag
  • vi støtter børnenes egen tankevirksomhed, kreativitet og kommunikation ved at undre os sammen med dem og stille spørgsmål, der leder refleksionen videre
  • vi er særligt bevidste om at inddrage teknologiske redskaber i vores læringsmiljøer, og vi arbejder systematisk med de seks og ligeværdige fagområder inden for matematik: tælle, lokalisere, måle, designe former og mønstre, forklare og argumentere, lege og spille
  • vi præsenterer børnene for naturvidenskabelige og matematiske rollemodeller i nærmiljøet
  • vi er bevidste om, at vi har et særligt behov for at udvikle vores viden og kompetencer og øve os på arbejdet med området
  • vi sikrer, at børn har mulighed for at opleve udelivets mange muligheder, både det uden for vinduet, på legepladsen, strand, skov, søer og åer m.m. vi har fokus på, om børnene udvikler matematiske og naturfaglige begreber og anvender dem i deres sprog og kommunikation.