Gildbro SFO

Gildbroskolens SFO ligger i forlængelse af Gildbroskolen. Vi har nogle dejlige inden- og udendørs faciliteter, som byder på kreative værksteder, træværksted og rum indrettet til fordybelse, leg og spil og kreativitet. Herudover har vi multibaner, legepladser, bål hus, sportshal samt klatrevæg som vi benytter med vores uddannet klatreinstruktører.

På Gildbroskolens SFO arbejder vi målrettet med børnenes kompetencer. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret pædagogik, hvor mangfoldighed er en styrke og hvor respekt for forskelligheder er et bærende princip.

Vi har fokus på fællesskaber og vigtigheden af at indgå i en positiv social sammenhæng, hvor demokratiske processer er vigtige. Vi vil i samarbejde med forældrene skabe de bedste rammer for det enkelte barns udvikling.

Hvert år udarbejdes et årshjul. Her planlægger vi vores indsatsområder, traditioner samt pædagogiske aktiviteter og tiltag. Dette udfolder sig til måneds- og ugeplaner, som bruges i vores pædagogiske praksis.
Vores månedsplaner lægges ud på Aula, så I kan følge med i hvad der sker på SFO’en. Børnene vil i SFO´en møde en visuel ugeplan, så de kan skabe sig et overblik over hvad der sker i løbet af ugen.

Morgen SFO
Morgen SFO er et tilbud, hvor børnene kan komme i SFO inden skolen starter. Her kan man starte morgenen sammen med vennerne, i stille og rolige omgivelser. Hvis der skulle være børn, som har brug for at brænde noget energi af inden skolen begynder, er det muligt for det ude på vores legeplads og boldbane.

Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.40. Vi tilsigter os på at stille et varieret udvalg til rådighed som børnene kan vælge mellem.

 

Mad på SFO´en

På Gildbroskolens SFO stræber vi efter at tilbyde sund og nærende kost.

Morgenmad

I morgen SFO tilbydes børnene morgenmad i tidsrummet kl. 6:30 til 7:40. Vi lægger stor vægt på, at benytte økologiske råvarer samt at tilbyde et varieret udvalg af morgenmadsprodukter så som yoghurt, cornflakes, havregryn, frugt m.m.

Samling
Hver dag kl. 14:00 når børnene kommer fra skole, holder SFO’en samling, hvor børnene tilbydes et mindre måltid. Vi lægger vægt på, at benytte økologiske råvare og har fokus på at tilbyde varieret kost. Dette kan være suppe, frugt og grøntsager, pastasalat og meget andet.

Mad i ferierne
I ferierne tilbyder vi morgenmad og ved samling. Børnene skal selv medbringe 10’er-mad, frokost og drikkedunk.

Kostpolitik
På nedenstående link kan du læse Gildbroskolens kostpolitik, da SFO’en høre under skolen glæder skolens kostpolitik for SFO’en.

Kostpolitik