Generelle informationer

Gildbroskolen er en almindelig folkeskole med ca. 500 elever, fordelt på to spor fra 0. – 9. klasse samt i kommunens modtagerklasse for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Endelig har vi på nuværende tidspunkt to gruppeordninger, hvor elever med særlige forudsætninger undervises i et mindre klassemiljø. Alle klasser og grupper bidrager til skolens store fællesskab og det sætter vi stor pris på.

Skolen er organiseret i to afdelinger, afdeling 1 & 2. Der er som udgangspunkt tale om en professionel organisering, som mest har en betydning for vores interne samarbejde på skolen. Børnene vil primært møde voksne fra egen afdeling i den daglige undervisning, men skolen er ikke større end at børn og voksne ofte lærer hinanden at kende på tværs af klasser, årgange og afdelinger i løbet af deres tid på skolen. Derudover har vi, som på de fleste andre skoler, en masse spændende, lærerige og værdifulde aktiviteter i klasserne, på årgangene og i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen samt for hele skolen, afhængigt af aktiviteten.