Den Nationale Trivselsmåling

Skoleåret 2020/2021:

0. - 3. klasse
4. - 10. klasse

Skoleåret 2019/2020:

0. - 3. klasse
4. - 10. klasse 

Skoleåret 2018/2019:

0. - 3. klasse
4. - 10. klasse