Brobygning fra dagtilbud

Det skoleforberedende arbejde begynder ved at Skoleledelsen deltager i forældremøde i Elverhøj omkring de kommende Havfolkebørn i marts året forinden dvs. ca 1,5 år inden børnene for alvor starter i skole.

I november er der indskrivningsmøde, hvor skolen præsenteres.

Skolen modtager klassedannelsen i marts og kontakter dernæst dagtilbuddene for at invitere til overleveringsmøde og indhente overleveringer. (Enkelte børn kommer ikke fra Elverhøj og deres overleveringer indhentes fra de pågældende dagtilbud)

Overleveringsmøde i marts, hvor hvert enkelt barn gennemgås ud fra de afleverede udviklingsskemaer.

Intromøde for nye børn og forældre på Ishøj skoles Sfo i marts, hvor personale fra Elverhøj deltager.

Det skoleforberedende arbejde afsluttes ved sommerferiens begyndelse året før børnene skal starte.
En stor del af det skoleforberedende arbejde er de gensidige besøg som indeholder:
• Elverhøjs personale ser børnehaveklassens praksis
• Elverhøjs personale ser sfo praksis
• Børnehaveklassens personale og klasse pædagogen ser Elverhøjs praksis.
• Elverhøj besøger sfo’en med børnene
• Elverhøj besøger børnehaveklassens børn og sfo’en med de kommende spirerbørn.
• Sfo besøger børnehaveklassen med Spirerbørnene i Maj/juni. Ved disse besøg har børnehaveklassens personale også børnene selv.
• I juni besøger Elverhøj Ishøj Sfo for at se praksis med Spirerne.
• I juni besøger Spirerne Elverhøj

Der arbejdes intensivt omkring den skoleforberedende del fra 1. april med børnegruppen, som vi kalder Spirerne  alle ugens dage i tidsrummet fra kl.9-14. Fra kl.14 er der almindelig Sfo tid og plads til mere frie valg/fravalg.

På Ishøj skole og Sfo arbejder vi med klassepædagoger der følger børnene fra 0-4 klasse, for at sikre at den gode relation og kendskabet til børnene fastholdes. Klassepædagogen er uddannet pædagog. Det prioriteres at klassepædagogen bruger det meste af sin arbejdstid på børnegruppen i perioden frem til sommerferien. Derudover er der to andre personaler omkring børnene, så de i alt er 3 personer på gruppen hovedparten af tiden. Personalets mødetid er lagt efter Spirernes grundskema, således at de kompetencer personalet har stemmer overens med det pædagogiske arbejde der er planlagt.

Nedenstående er eksempler på nogle af de opmærksomhedspunker og metoder/emner vi arbejder med under hvert af børnehaveklassens 6 kompetencemål:

1 Sprog og udtryksformer 
• Sproghistorier
• Dialogiske oplæsning – genfortælle, forstå begreber
• Markere/vente på tur
• Tale, lytte, skrive eget navn
• OBS på 2 sprogethed

2 Natur og naturfaglige fænomener
• Vejrfænomener
• Måned/dag/årstid
• Grønt flag – spireforløb – naturforståelse
• Skrald, dyr, insekter
• Kategorisere ting / begrebsforståelse
• Tælle / antal / tal i naturen

3 Det praktiske / musik
• Musik og sanglege, rytmik
• Tegne planter, grøntsager
• Rim og remser
• Morgensamling og morgensang

4 Bevægelse og motorik
• Motorisk afdækning / skolesport
• ”de usynlige grænser”
• Fin og grovmotorisks træning
• Motorik fast på skemaet
• Madpakke OBS /madpakke dyst
• Lære lege til tikamp
• Legeområder og aktiviteter i SFO tid

5 sociale færdigheder
• Samarbejdes og trivselsøvelser – massage
• Et konstant fokus

6 samvær og samarbejde
• Gruppearbejde
• Fokus på integrationen i det store fællesskab (ugentlige morgensamlinger, 10 kamp..)
Særligt temaerne natur og naturfaglige fænomener og bevægelse og motorik er i fokus. Aktiviteterne er: Grønt flag og Skolesport.