Skoleskift

I Ishøj Kommune gælder følgende retningslinjer vedr. skoleskift og ret til at få sit barn på den lokale distriktsskole:

•Bor man i skolens distrikt har man som udgangspunkt ret til at få sit barn på skolen. Det gælder også hvis man flytter til skolens distrikt.

•Bor man i skolens distrikt, men vælger en anden skole eller privatskole frasiger man samtidig ovennævnte rettighed. Fortryder man f.eks. valg af anden skole, og ønsker at få sit barn på sin lokale distriktsskole, kan man kun komme ind, hvis der er plads.

•Når der er 25 elever i gennemsnit på et klassetrin, lukkes klasserne for elever der ikke bor i skolens distrikt og hvis man har fravalgt distriktsskolen. Flytter man til skolens distrikt, har man ret til at få sit barn på distriktsskolen, også selvom der er 25 elever eller flere i gennemsnit på klassetrinnet. Denne rettighed ophører dog efter nogle få måneder.

•Ønsker man sit barn på et klassetrin, hvor der ikke er plads, kan man blive skrevet op på en venteliste. Ventelister for 1. - 9. klasse rangeres søskende, anciennitet, afstand.