Elevrådet

Elevrådet holder møde en gang om måneden. Det tilstræbes at lægge møderne mandagen før skolebestyrelsesmødet. Der er dagsorden til hver møde og der skrives referat efter hver møde, som ligger på skoleintra.

På første elevrådsmøde efter sommerferien konstituerer elevrådet sig, da der vælges repræsentanter for et år ad gangen.

Elevrådet deltager i skolebestyrelsesarbejdet og deltager i skolebestyrelsesmøderne. Her har de en vægtig stemme, og der bliver lyttet til deres ønsker og behov.

Elevrådet dækker 5. – 9. klassetrin, men de gør et stort arbejde for at inddrage 0. – 4. klasse i deres arbejde.

Elevrådet er via kommunalt medlemskab med i Danske Skoleelever som er en interesseorganisation for skoleelever.