Forældresamarbejde

På Ishøj Skole arbejder vi i hverdagen med følgende fire begreber:

•Ansvarsbevidsthed
•Fællesskab
•Læring
•Tryghed

Disse begreber danner udgangspunktet for værdigrundlaget, der er fundamentet for skolens virksomhed. Det gælder både i forhold til elever og personale.

Ishøj Skole værdsætter og prioriterer et tæt samarbejde med forældre og andre eksterne samarbejdspartnere. Ishøj Skole har en aktiv skolebestyrelse, der i samarbejde med ledelse og personale arbejder på at skabe den bedst mulige skole for alle skolens elever.

Skolebestyrelsen har udarbejdet en række principper, der danner grundlag for skolens virksomhed. I principperne fremgår det at skolens ansatte, forældre og elever har et fælles ansvar for at Ishøj Skole forbliver en god skole, og udvikler sig positivt til gavn for skolens elever.

Du kan se alle skolebestyrelsens principper her