Om vores skole

Ishøj Skole er en skole for alle, præget af åbenhed, gensidig tillid og respekt for hinanden. Alle skal i deres dagligdag udfordres positivt på deres faglighed, personlighed og sociale færdigheder. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og sociale færdigheder med behørig respekt for fællesskabet. På Ishøj Skole er det vigtigt, at alle kan begå sig i fællesskabet, og derfor bliver hensyn og omsorg for andre og accept og glæde centrale elementer i hverdagen.

Skolebestyrelsen har udarbejdet en række principper, der danner grundlag for skolens virksomhed. I principperne fremgår det, at skolens ansatte, forældre og elever, har et fælles ansvar for, at Ishøj Skole forbliver en god skole, og udvikler sig positivt, til gavn for skolens elever.
I et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse arbejdes der med følgende overordnede principper og mål:

  • Ishøj Skole sætter faglighed og social udvikling højt. Eleverne skal blive så faglige dygtige de kan og udnytte deres fulde potentiale, samtidig med at der sker en social og personlig udvikling.
  • En skole, der er præget af alsidighed, mangfoldighed, åbenhed og tolerance. Et godt arbejdssted for elever og ansatte
  • Eleverne skal trives, så derfor arbejdes der med trivsel, og opstår der mobning, tages det alvorligt.
  • De landlige omgivelser udnyttes i undervisningsmæssig sammenhæng og i fritidstilbuddet (sfoén).

Skolens indsatsområder

Skolens indsatsområder tager sit udgangspunkt i kvalitetsrapporten der udarbejdes for Ishøj Skolevæsen hvert andet år, herunder også Ishøj Skole.

På Ishøj Skole hænger faglighed og trivsel sammen. Derfor indeholder de indsatser både nogle konkrete faglige mål samt trivselsindsatser. Elevernes trivsel vægtes højt, og det er vigtigt for os at eleverne har en tryg skoledag. Den årlige elevtrivselsundersøgelse bekræfter generelt set at eleverne på Ishøj Skole trives. Opstår der mistrivsel i f.eks. klasser sættes der ind med tiltag der kan fremme eller genoprette trivslen. Det kan f.eks. være AKT-forløb.