Praktik i 8. og 9. klasse

Eleverne i både 8. og 9. klasse tilbydes erhvervspraktik i en uge. Erhvervspraktikken giver eleverne mulighed for, at få afprøvet deres ønsker til et fremtidigt arbejde.

Eleven skal som udgangs punkt selv skaffe sig en praktikplads. Dog hjælper uddannelsesvejlederen med gode ideer og råd i forhold til at opsøge praktikvirksomheder.

Uddannelsesvejlederen sørger også for at koordinere militær praktik, samt praktik hos Falck.

Ugen for Erhvervspraktikken fastlægges af skolelederen og koordineres med de øvrige skoler i Ishøj.