Skolens organisering

Grundet skolens størrelse har vi ikke valgt den klassiske tredeling af skolen, men en todeling.

• Afdeling 1: 0.-4. klassetrin
• Afdeling 2: 5.-9. klassetrin

I det enkelte afdelinger foregår der et tæt samarbejde mellem det personale der er tilknyttet afdelingen. I afdeling 1 indgår også skolepædagoger. Fra 0.-3. klasse er der i hver klasse tilknyttet en klassepædagog, der indgår i klasseteamet. Klassepædagogen har undervisning i den klasse han/hun er tilknyttet og har timer til at indgå i undervisningen som en ekstra ressource. Klassepædagogerne er også en del af sfoén og er dermed bindeled mellem skole og sfo. Der er et tæt samarbejde mellem skole og sfo, hvilket er med til at skabe en helhed for eleverne.
Foruden samarbejdet på tværs af klasser i afdelingerne, arbejdes der også i klasseteams. I de enkelte klasseteams indgår primærlærerne, og fra 0.-3. klasse også klassepædagogen.

Skolens dagligdag og aktiviteter
På Ishøj Skole arbejder vi med fleksibelt skema, hvilket betyder at de enkelte klassers skemaer, kan ændre sig fra uge til uge. Skemaerne ligges dog indenfor en skemaramme, så skoledagen længde er kendt. Denne skemaramme er kendt for elever og forældre.

Skemarammen er følgende:
• 0. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30 tirsdag, torsdag, fredag & 8 - 14.20 mandag og onsdag 
• 1. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 12.45 mandag, onsdag, fredag & fra 8 - 13.30 tirsdag og torsdag
• 2. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 12.45 mandag, onsdag, fredag & fra 8 - 13.30 tirsdag og torsdag
• 3. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 12.45 mandag, onsdag, fredag & fra 8 - 13.30 tirsdag og torsdag
• 4. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30 
• 5. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30, onsdag til 14.20
• 6. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30, onsdag til 14.20
• 7. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30 tirsdag og fredag og 8 - 14.20 mandag, onsdag og torsdag
• 8. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30 tirsdag og fredag og 8 - 14.20 mandag, onsdag og torsdag
• 9. klasse er skoledagen fra kl. 8 - 13.30 tirsdag og fredag og 8 - 14.20 mandag, onsdag og torsdag

Skemarammen er gældende på normale skoledage. Vi har uger og dage i løbet af skoleåret som bryder skemarammen, og dermed også mødetider for eleverne og skoledagens længde.
Nedenfor er der eksempler på uger/dage der bryder den normale skolegang:
• Emne/temauger
• Featureperioder
• Motionsdag
• Fastelavn
• Juleafslutning
• Afslutning for 9. klasse
• Valgfagsdage for 7.-9. klasse
• Sidste uge op til sommerferien – ”Alternative dage”

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, emnearbejde og projektarbejde. Der arbejdes med holdundervisning – også på tværs af klasser, hvor det efter undervisningens indhold giver mening.
Da skolen ligger i landlige omgivelser, inddrages også udelæringsrummet. Derudover benytter skolen sig også undervisningstilbud udenfor skolens område. Det kan f.eks. være Arken, den lokale kirke, lokale virksomheder, Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Naturcenter.

Lektiepolitik
Ishøj Skole er ikke en lektiefri skole. Når vi ikke er en lektiefri skole skyldes det bl.a:
• Det er en naturlig del af skolegangen, at elever får lektier for
• Lektier kan tjene til træning og vedligeholdelse af indlært stof
• At forældre kan følge med og tage del i barnets skolearbejde
• Medansvar for egen læring