Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtaget personale- og elevsager.

Skolebestyrelsen på Ishøjgård består af:

  • to forældrerepræsentanter
  • en leder
  • en repræsentant fra personalet.