SFO for Aprilbørn

Informationsmøde

Inden SFO for Aprilbørn starter afholder vi et informationsmøde for forældre, hvor vi uddyber konkrete oplysninger og svarer på eventuelle spørgsmål. 

Mødet afholdes 15/3 - 2023 kl. 17.00-18.30 i skolens kantine.

 

Den første dag i SFO for Aprilbørn er den første hverdag i april måned.

OBS Husk at kontakte Pladsanvisningen for en plads i SFO)

 

Overgang fra børnehave til SFO for Aprilbørn.

Vi tager altid kontakt til de børnehaver, der har børn, som starter hos os. Her aftaler vi en dag, hvor de sammen kan komme på besøg. Her vil de møde en af de voksne, som bliver tilknyttet SFO for Aprilbørn. Der er en overlevering fra børnehaven, således at vi kan modtage barnet bedst mulig.

 

Indhold i SFO for Aprilbørn:

Vores udgangspunkt er de afgivende børnehavers arbejde i skolegruppen. Derfor bruger vi en stor del af tiden til at knytte leg og læring og understøtte brobygningen mellem skole og SFO. Der vil blive tilrettelagt alderssvarende aktiviteter f.eks. tegne, male, bygge, sproglege, små skoleopgaver og kreative værksteder. Der vil blive små forløb f.eks. trafik/gå prøve, turdage og lege- og bevægelsesaktiviteter. Alle aktiviteter er med til at understøtte barnets skoleparathed. Det anbefales at sende en sund madpakke med og mad til ti pausen. Madpakker opbevares i køleskabet. Der serveres gratis mælk til frokost. 

 

I April børnegruppen vil børnene få kendskab til skolens liv gennem morgensang, komme på biblioteket, bruge multisalen og deltage i relevante arrangementer. Vi prioriterer legen højt, da børn lærer gennem leg, udvikler færdigheder og får erfaringer, som er værdifulde i deres videre udvikling. Legen har stor betydning for børnenes sociale og personlige udvikling. De lærer gensidig respekt, at lytte til hinanden og at kunne samarbejde på tværs. De er også her sammen med 1 eller 2 kommende lærer i 0. klasse.

 

Børnene kommer fra forskellige børnehaver. Ens for alle er, at alle skal lære stedet at kende, de nye kammerater og de nye voksne. Venskaber har altid en central placering for børn. I April børnegruppen kan børnene udbygge eksisterende venskaber og skabe nye relationer både i April børnegruppen og til de øvrige SFO børn ved at deltage der. Vi lægger derfor stor vægt på at støtte op om de gode relationer, og at skabe nogle gode fælles oplevelser. At være tryg ved kammerater, de voksne og rammerne giver et godt grundlag for den faglige læring.

Personalet 

Der vil være fast personale tilknyttet SFO for April børn i tidsrummet 8.00 -16.00 nogle dage 6.30 -17.00 for at sikre en hverdag med kendte voksne, og en god overlevering omkring barnets dag i April børnegruppen. Børnene vil også stifte kendskab til det øvrige SFO personale i forskellige situationer f. eks i SFO tiden, ydertimerne, på legepladsen o.l

Vi forventer at børnene kommer senest kl. 8.10. af hensyn til aktiviteterne, samt at børnene får gode vaner, og lærer at møde til et bestemt tidspunkt. Endvidere ønskes ved afhentning mandag - torsdag tidligst kl. 15.35, hvis ikke barn skal i SFO i “basen” i hus A. Børn som deltager i SFO efter kl.15.35 følges med en voksen fra April børnegruppen til hus A.