SFO'en

Tilmelding:

Du/I tilmelder dit/jeres barn til SFO enten ved digital tilmelding på borger.dk eller ved at ringe til Pladsanvisningen på Ishøj kommune på telefon 4357 7575