Elevråd

Medindflydelse og demokrati

Elevrådet på Vibeholmskolen består af elever fra 5.-9. klassetrin, og der vælges repræsentanter til elevrådet ved skoleårets start. På det første elevrådsmøde efter elevrådsvalget konstituerer elevrådet sig med formand og næstformand. Der vælges desuden to repræsentanter, som skal deltage i det månedlige møde i skolebestyrelsen.

Elevrådet holder møde cirka en gang om måneden.

Repræsentanter fra elevrådet deltager i Ishøj Fælles Elevråd, IFE, samt i det kommunalt planlagte Unge Byråd.

Elevrådet er via kommunalt medlemskab med i Danske Skoleelever, som er interesseorganisation for skoleelever.