Forældresamarbejde

Den usynlige klassekammerat

Forældre betegnes nogle gange som ”den usynlige klassekammerat”. Med det menes, at forældrene er til stede i skolen uden fysisk selv at være der – de er der derimod gennem deres børn. Derfor er det vigtigt, hvordan man som forælder taler om skolen både derhjemme og med andre forældre, mens børnene lytter på.

På Vibeholmskolen skelner vi mellem børnesnak og voksensnak. Der er ting, børn skal være inddraget i, og der er ting, som er forbeholdt de voksne. Børnene skal vide, at de voksne (mor, far og skolen) samarbejder om at gøre skoledagen så god som muligt. Hvad, der måtte komme af uenigheder, skal forblive mellem de voksne og løses af de voksne. På den måde er vi med til at skabe en tryg hverdag for børnene.

Et godt skolehjemsamarbejde tager afsæt i, at

  • vi har tillid til hinanden
  • vi taler med hinanden og ikke om hinanden
  • vi udviser ansvar
  • vi har mod til at gå ind i de vanskelige samtaler

Kendetegnende for klasser, hvor børnene trives indbyrdes, er, at deres forældre har et godt forældreskab. Nogle forskere taler om, at nøglen til klassens trivsel ligger i forældrenes lomme. Et godt forældreskab er ikke noget, der kommer af sig selv. Det forudsætter, at forældrene får opbygget kendskab og tillid til hinanden. Derfor arbejdes der fx med Forældrefiduser i indskolingen, og derfor er det vigtig, at alle kommer til de fælles arrangementer på skolen, så man kan øge kendskabet til hinanden.

Kontaktforældre

I hver klasse vælges et antal kontaktforældre, der fungerer som bindeled både til skolen og til skolebestyrelsen. Kontaktforældrene kan være med til at planlægge forældremøder og andre aktiviteter, der fremmer trivslen i klassen.