Om Vibeholmskolen

Vi prioriterer fælleskabet 

Vibeholmskolen er en stor skole med 518 elever fordelt på 0.-9. klasse. Skolen er fysisk inddelt i områder, så små og store elever i hverdagen færdes i hver deres områder, hvilket er med til at skabe trygge rammer.

Dagligdagen er præget af åbenhed, tillid, fællesskab og humor. Og høj faglighed. Det er vigtigt for os, at alle elever bliver udfordret både fagligt og socialt. Derfor tager undervisningen afsæt i den enkelte elevs faglige niveau og sociale færdigheder.

Men det er ligeså vigtigt for os, at vi værner om det fællesskab, som vi alle er en del af. At vi hjælper hinanden, at vi viser hensyn, at vi rydder op efter os selv osv., kort sagt: at vi tager medansvar for det fælleskab, Vibeholmskolen er.

I løbet af skoleåret har vi arrangementer, som alle deltager i, og som er med til at styrke fællesskabet. For eksempel er der i indskolingen morgensang hver fredag, hvor vi mødes og synger tre sange og ønsker hinanden en god weekend, og i udskolingen er der fællessamling en gang om måneden, hvor der udover en sang er faglige indlæg fra eleverne. 

Skolebestyrelsen har udarbejdet principper, som danner grundlag for skolens virksomhed. Det er herudover en hjertesag for skolebestyrelsen at bakke op om trivselsfremmende aktiviteter både i forhold til børn og medarbejdere på skolen.

Indsatsområder, skolens organisering og dagligdagen på skolen

Nedenfor kan du læse om Skolens indsatsområder, Skolens organisering samt Skolens dagligdag og aktiviteter

Vi arbejder målrettet med disse to indsatsområder på Vibeholmskolen:

 • At løfte alle elever fagligt i forhold til deres potentiale
 • At understøtte og udvikle trivselsarbejdet med fokus på såvel klassefællesskabet som den enkelte elev

 

Skolen er inddelt i tre afdelinger:

 • Indskoling: 0.-3. klasse
 • Mellemtrin: 4.-6. klasse
 • Udskoling: 7.-9. klasse

Der arbejdes i årgangsteam, hvor der er et tæt samarbejde på tværs af klasserne, og hvor klasserne laver mange ting sammen.

I indskolingen er der tilknyttet en skolepædagog til hver klasse. Skolepædagogerne har dels egne timer (understøttende undervisning) i klassen, og dels indgår de i undervisningen som en ekstra resurse. Skolepædagogerne er herudover en del af SFO’en, og ved både at være i skolen og i SFO’en er de med til at skabe helhed for børnene.

På Vibeholmskolen arbejder vi med fleksible skemaer. Det betyder, at de enkelte klassers skemaer kan variere fra uge til uge, dog inden for den skemaramme, der er på skolen. Alle elever møder hver dag kl. 8.00. Klassens aktuelle skema er på AULA.

 • Indskolingen har fri kl. 14 hver dag
 • Mellemtrinnet har fri kl. 14 fire dage og en dag kl. 15.
 • Udskolingen har fri to dage kl. 14 og tre dage kl. 15 

Henover året har vi forskellige arrangementer, der bryder den normale skoledag. Det kan fx være:

 • Motionsdag
 • Decembermarkering
 • Juleafslutning
 • Fastelavn
 • 9. kl. sidste skoledag
 • Sidste uge op til sommerferien

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, emnearbejde, undervisning på tværs af klasserne på årgangen samt projektarbejde. Der arbejdes med holdundervisning, hvor det giver mening.

Vibeholmskolen har desuden et tæt samarbejde med bl.a. Arken, Ishøj Naturcenter, Ungdomsskolen og Kulturskolen.