Arbejdet med overgange

Samarbejde med daginstitutionerne

Vi følger Ishøj Kommunes retningslinjer for gode sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole.

Her kan du se retningslinje Gode sammenhænge for børn i overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole

Vibeholmskolen har netværkssamarbejde med daginstitutionerne Bøgely og Troldebo, hvor vi gennem fælles udvikling og planlægning skaber genkendelige lege og læringsmiljøer i overgangen mellem daginstitution og SFO.

Før-skole-børnene

Førskoleperioden i SFO'en begynder d. 1. april og varer til og med d. 30.6. I denne periode samarbejder pædagogerne i SFO'en og børnehaveklassens personale om at skabe en tryg overgang fra daginstitution til børnehaveklasse. Det er også i denne periode, at klassedannelsen finder sted som en del af det skoleforberedende arbejde. Formålet med klassedannelsen er at danne to homogene klasser med læringspotentiale for alle børn.

Skolestart 1. klasse

I 0. klasse er der samarbejde med kommende klasselærere i 1. klasse. Der holdes fælles møder, og klasselærerne deltager i enkelte lektioner i 0. klasse.