Mål- og indholdsbeskrivelse

Nærvær og fællesskab

SFO'en er et væksthus for det gode fritidsliv med nærvær, fællesskab og troværdige voksne, der skaber spændende aktiviteter. SFO'en er opdelt i SFO 1 for 0.-3. klasse, SFO 2 for 4.-6. klasse samt aftenklub for 7.-9. klasse med tre ugentlige åbningsaftener. 

SFO'en udsender aktivitetsugeplan via AULA. Ugeplanen tager udgangspunkt i:

  • Barnets sociale kompetencer /relationer
  • Sproglige og æstetiske udtryksformer
  • Den praktisk-musiske dimension
  • Natur og naturfaglige fænomener
  • Sundhed og bevægelse 
  • Sund kost og udelæring 

Der serveres et lille mellemmåltid efter skole inden /eller som en del af dagens aktivitet.