Om Viben SFO

På Viben SFO går der ca. 230 børn fordelt på de to afdelinger, og alle børnene er elever på Vibeholmskolen. Der er et tæt samarbejde mellem SFO og skole, og pædagogerne fra SFO'en er også en del af dagligdagen i indskolingen.

Børnene er inddelt i to afdelinger:

1) SFO 1 for børnene i 0.-3. kl. SFO 1 holder til i SFO'en på boldbanen

2) SFO 2 for børnene i 4.-6. kl. SFO 2 holder til i FK, som ligger i kælderen på skolen 

Aftenklubben er forbeholdt børn fra 6.-9. kl., og klubben holder til i SFO 2s lokaler.

I SFO 1 og SFO 2 udsendes der ugeplaner til forældre og børn. Ugeplanerne beskriver de kommende aktiviteter.

På skolefridage samles børnene både SFO 1 og SFO 2 i SFO 1