Skolebestyrelsen

Få medindflydelse på dit barns skolegang

Folketinget har vedtaget, at der skal være en skolebestyrelse på alle folkeskoler. Skolebestyrelsens sammensætning kan variere fra skole til skole, dog skal forældrene altid havde flertal. Forældrene vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen. Formanden skal være en forælder. Skolens ledelses er sekretær for skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen er et lukket forum. Man må fortælle, hvad man selv har sagt, men man må ikke videregive fortrolige eller private oplysninger. Eleverne må ikke være til stede, hvis der drøftes personspørgsmål.  

Hvad laver en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens aktiviteter indenfor rammerne af folkeskoleloven og Ishøj kommunes styrelsesvedtægter. Skolebestyrelsen kan gennem principper sætte retning for skolens aktiviteter, fx skolens ordensregler og skolens værdiregelsæt, som skal bidrage til elevernes trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolen. Værdiregelsættet skal indeholde skolens antimobbestrategi. Skolebestyrelsen skal desuden godkende skolens budget.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtaget personale- og elevsager. Det foregår i praksis ved, at man beder skolens ledelse om at redegøre for, hvordan skolen arbejder med bl.a. kvalitet i skolen og SFO'en, elevernes trivsel samt skolens arbejde med de fastsatte principper.  

Kommunalt samarbejde

Skolebestyrelsen samarbejder med byrådet og Børne- og undervisningsudvalget på en række områder. Bl.a. skal skolebestyrelsen høres eller afgive udtalelse, inden byrådet kan vedtage endelige beslutninger inden for skoleområdet.