Spring til hovedindhold (tryk på Enter)

Del af Ishøj Kommune

Forsikringer

Her kan du læse, hvad du gør som byrådsmedlem, hvis du kommer til skade

Omfatter enhver person, der er antaget i kommunens tjeneste (herunder byrådsmedlemmer) til at udføre arbejde i landet samt under tjenesterejser i udlandet.

Forsikringen dækker følgende:

  1. Erstatning for udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler m.v. – herunder briller og tandskade.
  2. Erstatning for tab af erhvervsevne.
  3. Godtgørelse for varigt mén.
  4. Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald.
  5. Erstatning for tab af forsørger.

Omfatter byrådsmedlemmer og dækker ulykkestilfælde, der indtræffer under udførsel af hvervet som byrådsmedlem, herunder på tjenesterejser i ind- og udland samt under transport på den direkte vej til og fra møder.
 
Forsikringen dækker følgende:
 
  1. Dødsfald ved ulykkestilfælde.
  2. Invaliditet ved ulykkestilfælde.
  3. Tandskade ved ulykkestilfælde.
 
Hvis du kommer ud for en skade, skal du kontakte Center for Ledelse og Strategi hurtigst muligt for optagelse af skadesanmeldelse.