Kommunikation og presse

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du bliver kontaktet af pressen, og hvordan du kan få hjælp af Kommunikation

Hvis du bliver ringet op af en journalist og skal udtale dig på vegne af kommunen, fx som udvalgsformand, kan du få råd og vejledning af kommunikationsafdelingen.

Det er altid okay at sige, at du ringer tilbage senere, hvis du har brug for lidt tid til at vurdere situationen. Sørg blot for at lave en klar aftale om, hvornår du ringer tilbage, da journalisten også har tidsfrister, der skal overholdes.

Du kan kontakte Kommunikation i Center for Ledelse og Strategi på tlf. 43 57 62 00 eller KOMMUNIKATION@ISHOJ.DK

En pressemeddelelse er et forslag til en historie, som vi sender til pressen – bygget op som en kort nyhedsartikel, som en invitation til pressen om at dække en begivenhed eller som et åbent brev. 

Det er som udgangspunkt borgmesteren, der er citeret i pressemeddelelser med et politisk budskab og/eller en udvalgsformanden for det politiske udvalg, som sagen hører under. Fagpersoner kan udtale sig om det faktuelle ved en sag. 

Hvis pressemeddelelsen ikke har et politiske budskab, kan det være en fagperson eller borgmesteren, der udtaler sig - alt efter, hvad der giver mening i forhold til budskabet og formålet med pressemeddelelsen. 

Det er Kommunikation, der udarbejder pressemeddelelser med politiske budskaber i samarbejde med blandt andet borgmesteren og/eller den udvalgsformand, der skal udtale sig. 

Pressemeddelelse som åbent brev

Et åbent brev er et brev, som ikke alene sendes til en navngiven person, institution, organisation eller andet, men samtidig sendes som pressemeddelelse til relevante medier for at inddrage offentligheden i sagen. Et åbent brev kræver tit et offentligt svar.

Det relevante center udarbejder oplæg til det åbne brev i samarbejde med blandt andet borgmesteren og/eller den udvalgsformand, som er afsender.

Kommunikation kan hjælpe med at give kommunikationsfaglig feedback på brevet, at læse korrektur og at få brevet videreformidlet til pressen. Kommunikation kan også rådgive om, hvordan du skriver gode åbne breve, så kommunens budskab står klart og tydeligt for modtageren.

Et læserbrev er et debatindlæg i et medie, hvor en læser udtrykker sin holdning til en sag. Læserbrevet kan indeholde spørgsmål/kritik/faktuelle fejl, der kræver et svar fra os som kommune. 

Det relevante center udarbejder oplæg til svar på læserbreve i samarbejde med borgmesteren og/eller den udvalgsformand, som er afsender.

Kommunikation kan hjælpe med at give kommunikationsfaglig feedback på svaret, at læse korrektur og at få svaret videreformidlet til pressen. Kommunikation kan også rådgive om, hvordan du skriver gode svar på læserbreve, så du kommer ud med kommunens budskab og modtageren får svar på sine spørgsmål.

Hvis byrådet har taget en beslutning om at gå i dialog med og inddrage borgerne i en beslutningsproces, kan kommunikationsafdelingen i Center for Ledelse og Strategi lave en kommunikationsplan og producere indhold til indsatsen i samarbejde med det/de relevante centre. 

Kommunikation kan også hjælpe med at nå ud til relevante borgere i de tilfælde, hvor borgerinddragelsen er lovpligtig – fx i forbindelse med høringer om kommunens planer. 

Hvad indeholder en kommunikationsplan?

Kommunikationsplanen giver overordnet svar på, hvordan vi inddrager borgerne, så det bliver en god proces for både dem og os som kommune.

Den svarer på vigtige spørgsmål som: Hvad er baggrunden? Hvad er målene med indsatsen? Hvem er målgrupperne – det vil sige, hvem kommunikerer vi til? Hvordan vil vi gøre det – det vil sige, hvilke kanaler benytter vi os af, når vi kommunikerer? Hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan evaluerer vi indsatsen?  

Her kan du se, hvor borgerne kan få information om byrådets arbejde og beslutninger:
Ishøj Kommunes hjemmeside 
 • Dagsordener og referater
  Borgerne kan følge med i de politiske beslutninger via kommunens hjemmeside ISHOJ.DK, hvor dagsordener og referater fra byrådsmøderne og de politiske udvalg bliver lagt op på siden ISHOJ.DK/DAGSORDENER-OG-REFERATER
 • Aktuelt/Nyheder 
  På forsiden og undersiden NYHEDER kan borgerne løbende læse nyheder og se tv-indslag om projekter og tiltag, som byrådet har besluttet. 
 • Aktiviteter
  På forsiden og undersiden AKTIVITETER får borgerne et samlet overblik over aktiviteter og arrangementer i Ishøj Kommune – også politiske møder og borgermøder. Aktivitetskalenderen har sin egen søgning. 
TV-Ishøj 
 • Byrådsmøder direkte
  På TV-Ishøj kan borgerne se byrådsmøderne direkte og via livestream på TV-Ishøjs YOUTUBE-KANAL, hvor der også er et arkiv med tidligere byrådsmøder. 
 • Budgetdebat 
  I forbindelse med forhandlingerne om næste års budget, kan borgerne hvert år se en budgetdebat på TV-Ishøj med alle de politiske partier repræsenteret. Budgetdebatten bliver også livestreamet på TV-Ishøjs YouTube-kanal, hvor der også er et arkiv med tidligere budgetdebatter. 
 • Nyhedsindslag om politiske beslutninger
  Løbende tv-indslag om projekter og tiltag, som byrådet har besluttet.
  Borgerne kan se indslagene på TV-ISHØJS YOUTUBE-KANAL, på TV-ISHØJS FACEBOOKSIDE og på ISHØJ KOMMUNES HJEMMESIDE.
Ishøj Nyt
 • Ishøj Byråd i glimt i Ishøj Nyt 1-4
  I årets fire udgaver af Ishøj Nyt er der en fast en halv side med udvalgte beslutninger fra de seneste byrådsmøder. Her er der også info om, hvor borgerne kan finde dagsordener/referater på ishoj.dk, og hvor de kan se byrådsmøderne live og finde tv-arkiv over tidligere byrådsmøder. 
  SE EKSEMPEL PÅ 'ISHØJ BYRÅD I GLIMT'
 • Tema om året der gik i Ishøj Nyt 1
  I årets første udgave af Ishøj Nyt kan borgerne læse udvalgte højdepunkter fra ’Året der gik’ med projekter og tiltag, som er politisk besluttet, og som der politisk har været særligt fokus på i året, der gik. 
  SE EKSEMPEL PÅ 'ÅRET DER GIK' I ISHØJ NYT 
 • Regnskab i Ishøj Nyt 2
  I maj-udgaven af Ishøj Nyt bliver regnskabet offentliggjort. 
  SE EKSEMPEL PÅ PRÆSENTATION AF REGNSKABET I ISHØJ NYT 
 • Tema om budget i Ishøj Nyt 4
  I årets fjerde udgave af Ishøj Nyt får borgerne præsenteret indholdet i budgettet og budgetforliget samt udvalgte projekter og tiltag, som byrådet har afsat penge til i det kommende år. 
  SE EKSEMPEL PÅ ET ISHØJ NYT MED TEMA OM BUDGETTET.
Ishøj Kommunes Facebook-side
På Facebook får borgerne løberne nyheder om politiske beslutninger. Typisk er det via opslag med link til nyheder på Ishøj Kommunes hjemmeside ishoj.dk, men det kan også være videoklip eller andet. 
Ishøj Kommunes Facebook-side finder du på FACEBOOK.COM/ISHOJKOMMUNE
 
Fællesannoncen i Sydkysten
Hver onsdag/torsdag har kommunen en annonce i Vestegnen Sydkysten, hvor borgerne kan læse om forskellige tiltag og arrangementer – her bliver det også annonceret, hvis der fx er et borgermøde. 
 
Har du som byrådsmedlem spørgsmål til ovenstående, så kontakt Center for Ledelse og Strategi - Kommunikation på KOMMUNIKATION@ISHOJ.DK