Kurser

Her kan du læse om kurser for byrådsmedlemmer

COKs såkaldte ’Kattegatkursus’ anses for relevant for nye byrådsmedlemmer og tilbydes alle nyvalgte byrådsmedlemmer i det første år i hver valgperiode. 

Ishøj Byråd har herudover forhåndsgodkendt nedenstående liste med arrangører og kursusemner henvendt til byrådsmedlemmer:

Kursusudbydere (kurser med kommunalpolitikere som målgruppe):
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
 • Kommunernes Landsforening
 • Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR Hovedstaden)
 • Region Hovedstaden
 • Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner
 • kurser arrangeret af Ishøj Kommune.
Emner:
 • Kommunernes styrelse
 • Lovgivning og aftaler på det kommunale område
 • Kommunens budgetlægning og økonomistyring
 • Kommunernes planlægning og prioritering indenfor de områder, som byrådet og udvalgene varetager
 • Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder indenfor et hverv, du som byrådsmedlem er udpeget til at varetage. 

Herudover anses det for relevant at deltage i kurser om nedenstående emner, som direkte understøtter varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem:

 • Pressehåndtering/medietræning
 • Sproglige kompetencer
 • Forhandling
 • Præsentationsteknik
 • It-kurser
 • Mødeledelse/-teknik

Kursusudbydere og emner, som ikke er forhåndsgodkendt af byrådet, kræver godkendelse af Økonomi- og Planudvalget. 

Det samme gælder for kurser, som koster mere end 15.000 kr. pr. deltager. 

Der er et årligt loft på 15.000 kr. pr. byrådsmedlem for deltagelse i kurser, studieture mv. Yderligere kursusaktivitet skal godkendes af Økonomi- og Planudvalget.

Byrådsmedlem

Du skal henvende dig til kommunaldirektøren for at få afklaret, om kurset kræver særskilt godkendelse af Økonomi- og Planudvalget.

Politisk udvalg

I tilmelder jer via udvalgets sekretær, hvis I som samlet udvalg ønsker at deltage i seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv.