Rejser og studieture

Her kan du læse om reglerne for rejser/studieture og forplejning i forbindelse med disse

Byrådet, udvalg og de enkelte medlemmer deltager i løbet af en byrådsperiode i nedenstående årsmøder, studieture mm., inden for budgettets rammer:

Årligt:
 • Relevante kurser og konferencer.
Byrådsperioden:
 • ”Kattegat” kursus samt en tilhørende opfølgningsdag tilbydes alle nyvalgte byrådsmedlemmer i det første år i hver valgperiode.

Årligt:
 • KL-Topmøder (herunder KØF) inden for udvalgets område, årsmøder i relevante foreninger.
Byrådsperioden:
 • Op til to besigtigelses-/studieture i Danmark (max 2 dage) i løbet af byrådsperioden med henblik på at indsamle inspiration og ny viden til udvikling og drift i Ishøj Kommune. En besigtigelses-/studietur kan erstattes af en tur til udlandet.

Årligt:
 • Byrådsseminar (to dage)
 • KL-delegeretmøde: De delegerede og en fra hvert af de øvrige partier.
 • Folkemøde: Borgmesteren og fire byrådsmedlemmer.
Byrådsperioden:
 • Til- og afgangsfest for afgående og nyt byråd. Hvert fjerde år i december ved afslutningen af en byrådsperiode.

Forplejning til interne politiske møder

I forbindelse med hvert Byrådsmøde serveres en to retters menu, inkl. drikkevarer.

I december serveres der vin til julemiddagen.

Ved de månedlige møder i Økonomi- og Planudvalget samt i de stående udvalg serveres en kold anretning inkl. drikkevarer. I december serveres der vin til julemiddagen.

Byrådsmedlemmerne opkræves månedligt 125,00 kr., som dækker byråds- og udvalgsmiddage. Dette beløb trækkes i forbindelse med udbetaling af vederlag/løn.

Forplejning til eksterne rejser, studieture m.m.

Kommunen afholder som udgangspunkt udgifter til forplejning i forbindelse med møder/rejser m.v. Afholder et byrådsmedlem undtagelsesvist – og efter aftale - udgifter til forplejning refunderes disse efterfølgende.

Udgifter i øvrigt, f.eks. til aviser, drikkevarer på værelset m.m., dækkes af det enkelte byrådsmedlem.

 • Regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer genbehandles i hver valgperiode.
 • Til de rejsemål, hvor det giver mening, skal det prioriteres at anvende klimavenlige transportformer.
 • Byrådet kan dispensere fra ovenstående regler.