Rejser og studieture

Her kan du læse om reglerne for rejser/studieture og forplejning i forbindelse med disse

Byrådet, udvalg og de enkelte medlemmer deltager i løbet af en byrådsperiode i nedenstående årsmøder, studieture mm., inden for budgettets rammer:

Årligt:
 • Relevante kurser
Byrådsperioden:
 • Kattegat-kursus tilbydes alle nyvalgte byrådsmedlemmer i det første år i hver valgperiode.

 • Et byrådsmedlem kan en gang i byrådsperioden deltage i en studietur, der er arrangeret af et stående udvalg, som byrådsmedlemmet ikke er medlem af.

 • Ture, der koster over kr. 10.000 pr. deltager, skal godkendes af byrådet.

Årligt:
 • KL-topmøder inden for udvalgets område
 • Årsmøder i relevante foreninger.
 • En besigtigelsestur/studietur i Danmark på max. to dage. Der afholdes ikke besigtigelsestur i Danmark i det år, hvor udvalget tager på studietur i udlandet.
Byrådsperioden:
 • En besigtigelses-/studietur til udlandet med fokus på at indsamle inspiration og ny viden til udvikling og drift af det pågældende udvalgsområde i Ishøj Kommune. Turen kan fx gå til en venskabsby.
  Det tilstræbes, at studieture til udlandet afholdes i starten af en byrådsperiode.
 • De stående udvalgs studieture til udlandet kan af budgetmæssige årsager ikke afholdes i det år, hvor byrådets studietur afholdes.

Årligt:
 • Byrådsseminar (to dage)
 • KL-delegeretmøde: Med deltagelse af de delegerede og en fra hvert af de øvrige partier.
 • Venskabsbybesøg: Aftales særskilt hvert år af Økonomi- og Planudvalget, at en gruppe byrådsmedlemmer deltager i rejserne og besøgene i Ishøj.
Byrådsperioden:
 • En studietur
 • Til- og afgangsfest for afgående og nyt byråd. Hvert fjerde år i december ved afslutningen af en byrådsperiode.
 • KL-delegeretmøde: Hele byrådet inviteres i det første år i hver valgperiode.
 • Venskabsbybesøg: Ishøj Kommune afholder venskabsbytræf hvert andet år.
 • Særlige arrangementer: Alle udlandsrejser over kr. 10.000 pr. deltager skal godkendes af byrådet.

Forplejning til interne politiske møder

I forbindelse med hvert Byrådsmøde serveres en to retters menu, inkl. drikkevarer.

Ved de månedlige møder i Økonomi- og Planudvalget samt i de stående udvalg serveres en kold anretning inkl. drikkevarer.

I december serveres der vin til julemiddagen.

Byrådsmedlemmerne opkræves månedligt 100,00 kr., som dækker byråds- og udvalgs-middage. Dette beløb trækkes i forbindelse med udbetaling af vederlag/løn.

Forplejning til eksterne rejser, studieture m.m.

Kommunen forestår udgifter til forplejning i forbindelse med møder/rejser m.v. Ishøj Kommune kan vælge, at betale byrådsmedlemmet en skattefri godtgørelse for henholds-vis mad og drikke på 539,00 (kostsatsen) og 231,00 (logisatsen).

Får byrådsmedlemmet fri kost på rejsen, skal kostsatsen (539,00 kr.) reduceres med 15% for morgenmad, 30 % for frokost og 30 % for aftensmad.

Herudover dækker byrådsmedlemmer selv alle andre udgifter, f.eks. til aviser, telefonop-kald og drikkevarer på værelset.

Alle skattefrigodtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og af by-rådsmedlemmet overnatter i forbindelse med rejsen.

 • Regler for rejser/studieture og forplejning for byrådsmedlemmer genbehandles i hver valgperiode.
 • Til de rejsemål, hvor det giver mening, skal det prioriteres at anvende klimavenlige transportformer.
 • Byrådet kan dispensere fra ovenstående regler.